Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
13. 01. 2022

Komunala Kranj zasadila nov drevored

Prizadevanjem Mestne občine Kranj za ozelenitev mesta se je pridružila tudi Komunala Kranj, d. o. o. Drevored lipovcev so tik pred zmrzaljo zasadili ob cesti Savska loka, sega pa od vhoda na Centralno čistilno napravo Kranj vzdolž ceste vse do Zbirnega centra Zarica. Drevored je del širše zelene ureditve področja Zarice, kjer je sicer Komunala Kranj v lanskem letu zasadila približno 180 dreves in grmovnic.

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in direktor podjetja Komunala Kranj, d. o. o., Matjaž Berčon sta si včeraj ogledala nov drevored 18 lipovcev in simbolično postavila talno spominsko obeležje. Novi nasad je dobil ime Drevored Zarta, kakršno je tradicionalno poimenovanje soteske reke Save in še vztraja v lokalnem izročilu: Zarta oziroma Zarica. Poleg lipovcev so pred zimo nasadili še nekaj značilnih medovitih dreves: pravi kostanj, štiri akacije, pet jerebik, dva skorša in štiri jelke.

 

 

Drevesno zbirko lepo dopolnjujejo medovite avtohtone grmovnice v bližini drevoreda, ki zagotavljajo zeleno bariero: rumeni in rdeči dren, navadna leska, navadna trdoleska, navadna krhlika, črn trn, črni bezeg, dobrovita in brogovita. Avtor krajinske arhitekture je biro Bruto z Matejem Kučino na čelu, zasaditev pa je izvedlo kranjsko podjetje Flora Sport, d. o. o.

 

»Kranj postaja čedalje bolj zelen tudi zaradi takšnih sodelovanj, kakršno je današnje. Čedalje več podjetij, ki delujejo v kranjski občini, podpira naša prizadevanja za še bolj zeleno in trajnostno naravnano mesto z okolico. Komunala Kranj z donacijo drevoreda in zasaditvijo medovitih rastlin še dodatno potrjuje zavezanost trajnosti viziji, ki jo vztrajno zasledujejo v podjetju. Zahvaljujem se jim, ker s tem doprinašajo k skupnemu dobremu ter ohranjanju zdravega okolja,« je povedal kranjski župan.

 

Trajnostna vizija Komunale Kranj

Razvoj Komunale Kranj, d. o. o., sledi trendom sodobne družbe in temelji na treh ključnih stebrih – krožnem gospodarstvu, digitalni preobrazbi in zelenih naložbah, ki so nujne za uspešen preboj podjetja, občin in regije na pot zelene prihodnosti. Celotna vizija prehoda v krožno gospodarstvo sloni na prenovi ali nadgradnji v obstoječem komunalnem kompleksu Zarica, zato je njihovo umeščanje še posebej pozorno do lokalnega prebivalstva, pri urejanju širšega prostora.

 

V podjetju aktivno uvajajo aktivnosti za spodbujanje odgovorne rabe (pitne) vode, razvijajo koncepte prehoda na pot družbe brez odpadkov (zerowaste, snovni krogi) in pospešeno zmanjšujejo ogljični odtis. V tem oziru je v načrtu tudi skupna zasaditev 152 grmovnic in 34 dreves. »Vizija Komunale Kranj je postati smerokaz razvoja družbe na področju okolja, ob tem pa želimo hkrati postavljati nove standarde učinkovitosti. Sodelavke in sodelavci delijo vizijo trajnostne organizacije, to pa želimo prenesti tudi na okolico, uporabnike in podjetja na področju, kjer delujemo,« je ob otovoritvi drevoreda povedal direktor kranjske komunale Matjaž Berčon. Dodal pa je še: »Komunala Kranj želi (so)ustvarjati razvoj in prihodnost okolja, v katerem delujemo. Za nas je pomemben doprinos k boljši družbi še zlasti v lokalnem okolju. Nove zasaditve bodo polepšale in obogatile življenjski prostor za prebivalce, zaposlene in čebele.«

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka