Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
25. 01. 2022

Avtopralnice in detergenti vzrok za peno na iztoku CČN Kranj

V preteklih tednih upravljavci Centralne čistilne naprave Kranj med prezračevanjem odpadne vode na biološki stopnji čiščenja opažamo povečano penjenje in pojav detergentov v odpadni vodi. Pene se ponovno pojavijo v večjem obsegu na iztoku iz naprave. Iztok v reko Savo je zaradi dodatnega prezračevanja očiščene vode izveden preko štirimetrskega padca, kar nastanek pen še dodatno poveča.

 

 

Povečano penjenje na Savi 

 

Vsi parametri ustreznosti čiščenja odpadne vode so v okviru mejnih vrednosti. Med procesom čiščenja zaradi velike vsebnosti pralnih sredstev in vsebnosti fosforja v odpadni vodi ni možno preprečiti pojava pen.

 

Parametri ustreznosti čiščenja odpadne vode

 

Vsebnost fosforja in pralnih sredstev se poveča ob koncih tedna zaradi prekomerne rabe detergentov v avtopralnicah in gospodinjstvih, zato bomo izvedli dodatne nadzore na iztokih iz avtopralnic, po potrebi pa vključili tudi ustrezne inšpekcijske službe.

 

Upravljavci CČN Kranj prosimo občane za razumevanje, da so procesi čiščenja na napravi omejeni in da zmanjšanje vplivov na okolje lahko dosežemo le z manjšo uporabo pralnih sredstev in drugih onesnažil, ki dodatno obremenijo odpadno vodo.

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka