Ravnanje z odpadki
Informacije:
04 28 11 311

Datum objave: 28. 1. 2016

Zbirni centri

Zbirni centri so posebej urejeni in opremljeni prostori, kjer sprejemamo različne vrste odpadkov. Namenjeni so dodatnemu ločevanju in večjim količinam odpadkov. Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali kuhinjske aparate in podobno, lahko vse odpadne stvari pripeljete v zbirni center. 
 

V zbirni center lahko pripeljete:

 • papir, karton in papirno embalažo vseh vrst in velikosti,
 • steklo in stekleno embalažo vseh vrst in velikosti,
 • plastiko in plastično embalažo vseh vrst in velikosti,
 • odpadke iz kovin in kovinsko embalažo vseh vrst in velikosti (barvne kovine),
 • odpadno folijo, tudi onesnaženo,
 • stiropor,
 • les, lesene odpadke in leseno embalažo vseh vrst in velikosti,
 • oblačila in tekstil,
 • vrtne odpadke,
 • gradbeni material,
 • zemljo in kamenje,
 • izrabljene avtomobilske plašče (brez platišč) in gumene odpadke,
 • odpadno električno in elektronsko opremo,
 • kosovne odpadke (pohištvo, sanitarno opremo, vzmetnice, preproge, vrtno opremo, kolesa ...), 
 • ostale mešane odpadke.

Večina teh odpadkov se lahko predela in ker ste jih oddali ločeno, ne bodo končali na odlagališču, pač pa v predelovalni industriji.

Odpiralni čas zbirnih centrov

Upravljamo z zbirnimi centri:

 • ZBIRNI CENTER TENETIŠE (Kranj): od ponedeljka do petka od 13. do 19. ure (v zimskem času od 12. do 18. ure), sobota od 8. do 12. ure; odmor za malico: pon-petek/letni čas : 17:00-17:30, pon-petek/zimski čas: 16:00-16:30, sobota: 10:00-10:20
 • ZBIRNI CENTER ZARICA (Kranj): od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 16. ure 
 • ZBIRNI CENTER REMONT (Jezersko): ponedeljek od 18.00 do 19.30., petek od 16. do 19. ure (od junija do avgusta od ponedeljek od 18. do 19.30 ure, petek od 18. do 21. ure)
 • ZBIRNI CENTER (Naklo): torek od 15. do 19. ure (v zimskem času od 9. do 12. ure), četrtek od 16. do 20. ure (v zimskem času od 14. do 17. ure), sobota od 8. do 12. ure (v zimskem času od 9. do 12. ure)
 • ZBIRNI CENTER (Šenčur): torek od 13. do 19.30. ure (v zimskem času od 12. do 18.30. ure), petek od 13. do 19.30. ure (v zimskem času od 12. do 18.30. ure), sobota od 8. do 12.30. ure 

Prosimo, spoštujte pravila oddaje odpadkov in odpiralni čas. Zimski in poletni čas začneta veljati s premikom ure spomladi in jeseni. V času praznikov so zbirni centri zaprti. Odpadke oddate lahko samo v času odprtja zbirnega centra.

Način oddaje odpadkov

Ob obisku zbirnega centra prinesite s seboj osebni dokument in svojo položnico za obračun komunalnih storitev, s katero boste potrdili, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju posamezne občine. Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov je namenjen vsem povzročiteljem odpadkov, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju, v kateri je zbirni center urejen. Izjema je zbirni center pri zaprtem odlagališču odpadkov Tenetiše, kjer sprejemamo odpadke iz vseh občin, kjer smo izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Ob prihodu v zbirni center vas sprejme upravljavec zbirnega centra in vas seznani z načinom oddaje odpadkov. Zbiranju so namenjeni veliki zabojniki, označeni z napisom o vrsti odpadka. Nevarne odpadke zbiramo v ločenem, zaprtem prostoru.

Če ste pripeljali več kot kubični meter odpadkov, vam upravljavec izda račun.

Cenik sprejema odpadkov

Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno odda:

 • do količine 1 m³ odpadkov mesečno 
 • štiri avtomobilske plašče na sezono brez platišč
 • kosovne odpadke enkrat mesečno (do količine 3 m³).

Sprejem večjih količin zaračunamo skladno s cenikom.

Pri tem velja, da posameznik ne sme pripeljati v eni pošiljki več kot 3 m³ odpadkov.

Pravnim osebam se obračuna sprejem, skladno s cenikom. Stranki izstavimo potrdilo o plačilu. 
Nevarnih odpadkov od pravnih oseb ne prevzemamo. Pooblaščeni zbiratelji nevarnih odpadkov so objavljeni na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Kemis d.o.o.: M 041 364 912, Ekologija d.o.o.: M 031 380 315, Ekol, d.o.o.: M 051 356 165). 

Oddaja posebnih odpadkov

Odpadke, ki vsebujejo azbest, salonitne plošče in cevi sprejemajo pooblaščeni prevzemniki (Ekol, d.o.o., Eržen d.o.o.).

Večje količine surovega mesa, klavnične odpadke, poginule živali sprejema Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Kranj.

Ažurni seznam podjetij, pooblaščenih za prevzem določenih vrst odpadkov, je objavljen na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.