Pogrebna služba
Informacije:
04 28 11 391
Dežurna številka:
041 638 561

Datum objave: 30. 1. 2018

Zadnja faza obnove strehe vežic na Mestnem pokopališču Kranj

V zadnji fazi obnove strehe vežic, ki bo zaključena v februarju 2018 bo zamenjana kritina na ravnem delu strehe vežic, izvedla pa se bo tudi dodatna toplotna izolacija strehe. V času obnove bo na prednjem delu stavbe postavljen gradbeni oder, ki po zagotovilih izvajalca ne bo oviral izvajanja pogrebne dejavnosti. V času pogrebov bodo dela namreč začasno prekinjena, izvajalec pa bo svoj urnik izvedbe predhodno uskladil z delovanjem pokopališča in upravljalcem Komunalo Kranj, tako da motenj poslovilnih slovesnosti zaradi obnove ni pričakovati. Obnova ravnega dela strehe vežic izboljšuje energetsko učinkovitost stavbe Mestnega pokopališča Kranj, saj je le-ta na nekaterih delih že zamakala.

20180124_120446.jpg

Pokopalisce_Kranj_streha2_0.jpg

Dosedanje obnove in nadgradnje

Leta 1991 je bilo na Mestnem pokopališču Kranj dozidan prostor za potrebe čakajočih svojcev umrlih, urejen in prekrit pa je bil tudi prostor za poslovilni obred na zahodnem delu objekta mrliških vežic. V letu 2016 so sledila večja popravila in obnove, obnovljene so bile tri mrliške vežice (obnovljen tlak, zamenjana so bila steklena vrata ter vse vežice so bile prepleskane, stoli so bili zamenjani in montirano novo ogrevanje z IR paneli). Leta 2000 urejen prostor za raztros pepela je bil lani dokončno urejen in nadgrajen s spominskim obeležjem, kjer se lahko gravirajo napisi pokojnikov (tu se izvajajo pogrebi z raztrosom). Prav tako so bile na nekaterih delih pokopališča zamenjane klopi, pri poslovilnem objektu pa dodani dve novi. Že v letu 2016 je bil obnovljen tudi del strehe; zamenjano je bilo približno 500 m2 pločevinaste strehe, približno tretjina strehe je bilo tudi že dodatno izolirana. V februarju 2017 so se dela na strehi poslovilnega objekta s šestimi mrliškimi vežicami nadaljevala, obnovljene so bile  ostale tri vežice in pa zid.

Mestno pokopališče Kranj je tudi primer dobre prakse

V letu 2016 so bile na mestno pokopališče (kot prvi v Sloveniji) montirane solarne luči za razsvetljavo pokopaliških poti ponoči. Ne le, da solarne luči – te so slovenski proizvod – občutno zmanjšajo porabo elektrike in tudi izpustov CO2 v okolje, sama namestitev teh luči predstavlja minimalne posege v okolje, kanalov za električno napeljavo namreč ni bilo potrebno kopati, stroški vzdrževanja pa so zanemarljivi. S tako oblikovanimi solarnimi lučmi, brez porabe električne energije in usmerjeno svetlobo, je Mestno pokopališče Kranj primer dobre prakse, kako se pravilno osvetljujejo javne površine.

Nekatere karakteristike Mestnega pokopališča Kranj

  • površina celotnega pokopališča: 77.530 m²
  • dolžina betonske ograje, ki meji pokopališče: 519 m
  • dolžina žive meje, ki meji pokopališče: 582 m
  • dolžina žive meje (ciprese) na pokopališču: 1.651 m
  • površina zelenic: 17.189 m²
  • površina peščenih poti: 6.982 m²
  • površina tlakovanih poti: 6.173 m²
  • število grobov v najemu: 5.450

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.