Oskrba s pitno vodo
Informacije:
04 28 11 358
Dežurna številka:
031 316 579
Datum objave: 10. 3. 2016

Trdota vode

Ali je voda trda ali mehka, nas največkrat zanima ob uporabi likalnikov, pralnih in pomivalnih strojev ter podobnih gospodinjskih aparatov.

Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. V pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta je odvisna od področja, kjer voda izvira, od kemične sestave podlage preko in skozi katere voda teče, preden pride na plan. Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati ter kalcijev sulfat.
Čim več jih naravna voda raztopi iz prsti in kamnin, tem trša je (apnenčasta in dolomitska gorovja ter tla, ki vsebujejo sadro).
Voda, ki izvira v področjih prastarih kamnin in drugih malo preperelih silikatov, je mehka, ravno tako kot deževnica.
Skupna trdota vode je sestavljena iz začasne (karbonatne) trdote in trajne (nekarbonatne) trdote.

Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem; pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se nalaga v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev ipd. in ovirajo prenos toplote (večja poraba energije). Hkrati pa trda voda tudi zmanjšuje moč mil in pralnih praškov.
Vse ostale mineralne snovi, ki se pri prekuhavanju ne izločijo sodijo v trajno trdoto (sulfati, kloridi, natrijev karbonat itd.) 

Trdota vode je največkrat izražena v nemških trdotnih stopnjah (°dH), kjer ena stopnja pomeni vsebnost 10 mg CaO na liter vode:

  • od 0 do 4 °dH: zelo mehka voda
  • od 4 do 8 °dH: mehka voda
  • od 8 do 12 °dH: srednje trda voda
  • od 12 do 18 °dH: dokaj trda voda
  • od 18 do 30 °dH: trda voda
  • nad 30 °dH: zelo trda voda

Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione. Zaradi vsebnosti le-teh, se pri uporabi vode pogosto pojavlja vodni kamen.

Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija. Le malo porabnikov prejema naravno mehko vodo. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, zato se ne pojavi vodni kamen.

Trdota vode v Mestni občini Kranj

Trdota vode v občini Šenčur

Trdota vode v občini Cerklje na Gorenjskem

Trdota vode v občini Medvode

Trdota vode v občini Naklo

Trdota vode v občini Preddvor

Trdota vode v občini Jezersko

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.