Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 1. 2. 2019

Svetovni dan mokrišč - 2. februar 2019

Vsako leto (2. februarja) v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih, obeležujemo Svetovni dan mokrišč.

Kot so zapisali na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: "Ob letošnjem 2. februarju, Svetovnem dnevu mokrišč, ..., je poudarjena vloga mokrišč pri blaženju podnebnih sprememb. Kljub vedno večjemu zavedanju kako pomembno vlogo imajo mokrišča, jih še vedno uničujemo in spreminjamo. Človek je v zadnjih 100 letih po svetu uničil več kot 64 % mokrišč. »V Sloveniji imamo še vedno mokrišča ohranjena ob nekaterih rekah in v poplavnih ravnicah, na kraških poljih in na visokih planotah, ki znatno prispevajo k poplavni varnosti, zalogam pitne vode in imajo pomembno vlogo pri obvladovanju podnebnih sprememb, zato jih moramo posebej pazljivo varovati«, poudarja minister Jure Leben. Več lahko preberete na povezavi na spletni strani ministrstva in pa na povezavah: Spletna stran RamsarPohod ob Muri - VabiloPrispevajmo k blaženju podnebnih sprememb –ustavimo izsuševanje mokriščMartha Rojas Urrego, generalna sekretarka Ramsarske konvencije (video nagovor v angleščini)Gradiva(ang)Film Dragocena mokrišča.

Bodimo pozorni kako ravnamo z odpadnimi vodami in upoštevajmo, da straniščna školjka in odtok nista in ne smeta biti zabojnika za odpadke. Vse kar spustimo v kanalizacijske odtoke, konča v naravi. Preverite kaj ne sodi v odtoke v priloženi razlagi

Seznam mokrišč na Gorenjskem (Vir: Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj)

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.