Komunala Kranj
Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Datum objave: 5. 7. 2018

Spremembe na področju cen komunalnih storitev

 • Sprememba cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Kranj
  Zaradi stroškovne učinkovitosti na področju čiščenja odpadnih voda v novi Centralni čistilni napravi Kranj, so z mesecem junijem 2018 začele veljati nove, v povprečju nižje cene komunalnih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih je mestni svet potrdil na 38. seji, 23. 5. 2018. Cene veljajo od 1. 6. 2018. Za obdobje enega leta od potrditve (do 31. 5. 2019) veljajo cene s poračunom.
 • Konec veljavnosti cen s poračunom na področju storitev oskrbe s pitno vodo in na področju ravnanja z odpadki v  Mestni občini Kranj
  S 1. 6. 2018 se je zaključilo obdobje obračunavanja cen s poračunom, na področju storitev oskrbe s pitno vodo in na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj. Uporabnikom se storitve zaračunavajo po potrjenih cenah v veljavnem ceniku.

 • Sprememba cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v  Občini Šenčur
  Zaradi stroškovne učinkovitosti na področju čiščenja odpadnih voda v novi Centralni čistilni napravi Kranj, so z mesecem julijem 2018 začele veljati nove, v povprečju nižje cene komunalnih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih je občinski svet potrdil na 28. seji, 20. 6. 2018. Cene veljajo od 1. 7. 2018. Za obdobje enega leta od potrditve (do 30. 6. 2019) veljajo cene s poračunom. Spremembe bodo upoštevane na računih, ki jih uporabniki prejmete v avgustu 2018.

 • Sprememba cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v  Občini Naklo
  Zaradi stroškovne učinkovitosti na področju čiščenja odpadnih voda v novi Centralni čistilni napravi Kranj, so z mesecem julijem 2018 začele veljati nove, v povprečju nižje cene komunalnih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih je občinski svet potrdil na 22. redni seji, 6. 6. 2018. Cene veljajo od 1. 7. 2018. Za obdobje enega leta od potrditve (do 30. 6. 2019) veljajo cene s poračunom. Spremembe bodo upoštevane na računih, ki jih uporabniki prejmete v avgustu 2018.

 • Spremembe cen komunalnih storitev v Občini Cerklje na Gorenjskem
  Na 22. redni seji, 20. 6. 2018 je občinski svet potrdil znižanje cene omrežnine za greznice in sprejel spremembe cen na področju oskrbe s pitno vodo. Cena se je izenačila s cenami ostalih občin, kjer Komunala Kranj upravlja področje oskrbe s pitno vodo. Potrjena enotna cena velja od 1. 7. 2019 naprej, eno leto, od 1. 7. 2018, pa veljajo cene s poračunom. Spremembe bodo upoštevane na računih, ki jih uporabniki prejmete v avgustu 2018.

Več informacij na 04 28 11 300 in na brezplačni telefonski številki 080 35 55.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.