Ravnanje z odpadki
Informacije:
04 28 11 311

Datum objave: 22. 3. 2019

Spremembe cen storitev obdelave in odlaganja odpadkov

Vse uporabnike obveščamo, da so se s 1. 3. 2019 spremenile cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih v svojem obratu RCERO Ljubljana za Mestno občino Kranj, Občino Preddvor, Občino Šenčur in Občino Jezersko, izvaja Snaga javno podjetje d.o.o. iz Ljubljane v skladu s koncesijsko pogodbo za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov. Cena se spremeni tudi v Občini Naklo, kjer se storitev še vedno izvaja po začasni pogodbi med Komunalo Kranj in Snago. Snaga javno podjetje d.o.o. je zaradi visokih stroškov obdelave in odlaganja odpadkov, s tem datumom zvišala cene svojih storitev. Komunala Kranj zaračunava storitve v imenu podjetja Snaga. Mesečni izdatki za storitev obdelave in odlaganja odpadkov se bodo povečali za gospodinjstvo z 80 litrskim zabojnikom za mešane komunalne odpadke, odvoz na vsake tri tedne, za 0,44 EUR, za gospodinjstva, ki uporabljajo 120 litrski zabojnik za mešane komunalne odpadke (ravno tako odvoz na vsake tri tedne) pa 0,66 EUR. Ceniki za ostale dimenzije zabojnikov in različne termine praznjenja so objavljeni na spletni strani Komunale Kranj, kjer je objavljen tudi Snagin cenik storitev obveznih občinskih GJS obdelave in odlaganja v RCERO Ljubljana.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.