Pogrebna služba
Informacije:
04 28 11 391
Dežurna številka:
041 638 561

Datum objave: 26. 10. 2018

Prometni režim v okolici pokopališč 31. oktobra in 1. novembra

Komunala Kranj obvešča in svetuje obiskovalcem Mestnega pokopališča Kranj in pokopališča v Bitnjah, da se zaradi povečanega obiska pokopališč, predvsem na dan praznika 31. oktobra in 1. novembra, na pot odpravijo pravočasno. Obiskovalcem, ki živijo v neposredni bližini pokopališč priporočamo, da se na pot odpravijo peš. V okolici pokopališča bodo policisti nudili pomoč in po potrebi urejali promet, zato prosimo, da upoštevate in sledite prometni signalizaciji in navodilom. Poskrbite tudi za varnost imetja. Svetujemo, da v vozilih ne puščate vrednih predmetov na vidnih mestih. Za ločevanje odpadnih sveč bodo na voljo označeni zabojniki. Sanitarije bodo na mestnem pokopališču Kranj in Bitnje na dan praznika 31. oktobra in 1. novembra odprte med 7. in 19. uro.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.