Ravnanje z odpadki
Informacije:
04 28 11 311

Datum objave: 26. 7. 2018

Pravočasno pripravite zabojnik

Na dan odvoza pravočasno pripravite samo zabojnik s tistimi odpadki, ki jih po urniku odvažamo. Svetujemo, da to storite večer pred odvozom oz. do 6. ure zjutraj na dan odvoza. Redni odvoz odpadkov poteka od 6. do 15. ure. Zabojnik pripravite na vidno odjemno mesto, prostor na javni površini tako, da ga bodo delavci opazili, izpraznili in pri tem ne bodo posegali na zasebno površino.

Prosimo tudi, da odpadke dosledno ločujete in upoštevate, da odpadki sodijo v zabojnik in ne poleg njega. Če imate občasno več mešanih komunalnih odpadkov ali odpadne embalaže, lahko pri Komunali Kranj kupite namensko vrečo in jo na dan odvoza pripravite poleg zabojnika. ​Drugače odloženih odpadkov nismo dolžni odpeljati. Odlaganje odpadkov poleg zabojnika brez vreč z logotipom Komunale Kranj oz. v navadnih vrečah, je kaznivo.

Poskrbite, da je okolica zabojnikov čista ter urejena in da so pokrovi zabojnikov zaprti, da ne pride do raztrosa odpadkov.

Verjamemo, da bomo skupaj poskrbeli za čisto in zdravo okolje.

26072018_urejeno odjemno mesto.jpg

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.