Pogrebna služba
Informacije:
04 28 11 391
Dežurna številka:
041 638 561

Datum objave: 2. 8. 2018

Odpadne baterije nagrobnih sveč zbiramo tudi na pokopališču

Obiskovalce mestnega pokopališča Kranj obveščamo, da lahko odpadne baterije nagrobnih elektronskih sveč oddate v pisarni mestnega pokopališča, in sicer od ponedeljka do petka, med 7. in 14. uro.

Odpadne baterije sodijo med nevarne odpadke, saj vsebujejo snovi, ki so, ob nepravilnem ravnanju in odlaganju, okolju nevarne. Oddati jih moramo ločeno od ostalih odpadkov.

Nagrobne elektronske sveče so, v primerjavi s tradicionalnimi svečami z voskom, okolju prijaznejše. Pri gorenju sveče z voskom se v zrak spuščajo okolju škodljivi plini. Sveče hitro dogorijo in postanejo odpadek. Dodaten problem je tudi v tem, da se v vetrovnem času prevrnejo in vosek, ki pri tem steče iz sveče, uničuje nagrobnike in tlakovce.

Svetujemo vam, da se odločate za okolju prijaznejše nagrobne sveče. Na trgu je moč najti tudi sveče, ki delujejo na osnovi shranjene sončne energije.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.