Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
25. 03. 2020

Odpadki v času epidemije – 4 odgovori

1. Ali je treba z odpadki okuženih oseb ali tistih, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom ravnati kako drugače?

 

Seveda. Za preprečevanje širjenja okužb je ključno pravilno ravnanje z odpadki. Poleg vsega, se moramo zavedati izpostavljenosti naših smetarskih ekip, ki dnevno odvažajo odpadke in s pravilnim ravnanjem bomo dodatno pripomogli tudi k njihovi zaščiti ter zdravju.

 

2. Kakšen je natančen postopek odlaganja odpadkov iz gospodinjstev, kjer so zaznali okužbo s koronavirusom?

 

Naj to velja kar za vse, tudi tiste, ki se jih loteva samo prehlad. Odpadke kot so:

 

  • osebni predmeti,
  • material za enkratno uporabo (robčki, rokavice in maske),
  • odpadke od čiščenja prostorov, krpe in sanitetni odpadki

 

zbiramo in  odlagamo v plastično vrečko. Ko je ta polna jo je treba tesno zavezati ali zalepiti in potem namestiti v dodatno vrečo in to tudi zavezati ali zalepiti. To vrečo z odpadki pa je potem treba ločeno hraniti in jo šele po treh dneh odložiti v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

 

3. Kje lahko uporabniki prejmejo več informacij?

 

Več informacij se nahaja na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer so objavljena Priporočila za čiščenje in ravnanje z odpadki v domači oskrbi pri ljudeh s korona virusom tipa COVID-19 (ali sumom na COVID-19). Seveda pa lahko uporabniki v primeru negotovosti kam z odpadki, vedno pokličejo ali pišejo na Komunalo Kranj, kjer jim bomo svetovali kako ravnati z odpadki.

 

4. Kakšen nasvet ali poziv za uporabnike povezan z ravnanjem z odpadki v času epidemije je aktualen?

 

Vse uporabnike pozivamo in prosimo za dosledno ločevanje odpadkov ter zmanjševanje prostornine odpadni embalaži. V primeru, da se v gospodinjstvih nabere večja količina odpadkov, jih naj ne odlagajo ob zabojnike, na ekološke otoke, pred zbirne centre ali celo v naravo. Višek odpadkov, ki jih je mogoče skladiščiti za krajši čas, naj primerno shranijo v vreče in jih odvržejo v zabojnike, ko bodo spraznjeni. Kar se tiče kosovnih odpadkov, pa naj jih skladiščijo na primernem prostoru.

 

Proizvajajmo čim manj odpadkov, kupimo le najnujnejše. Racionalno ravnajmo s hrano – kupujmo živila z daljšim rokom trajanja, zelenjavo in sadje pa v manjših količinah, saj le ta gnije, kar se posledično odraža v polnih zabojnikih.

 

Komunala Kranj se sooča z omejenim številom delavcev. Upamo, da bodo naši zaposleni ostali zdravi in da bomo lahko izvajali nemoten potek službe zbiranja odpadkov v izrednih razmerah tudi v bodoče.

 

 

Delavci so dnevno izpostavljeni odpadkom - pazimo na pravilno shranjevanje in odlaganje