Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 7. 9. 2018

Obvestilo: Servis posnemal in talnih strgal na CČN Kranj - 10.-21. 9. 18

Obveščamo, da bomo predvidoma od 10. do 21. septembra 2018 izvajali servis posnemal in talnih strgal v primarnem in sekundarnem usedalniku na Centralni čistilni napravi Kranj, zato bo bazene potrebno izprazniti.  Na primarnem usedalniku bomo odstranili prekritje, vendar večjih emisij smradu iz tega objekta ne pričakujemo.  En bazen primarnega in en bazen sekundarnega usedalnika smo izpraznili v tem tednu. Skladno s potekom servisnih del, bodo nato izpraznjeni zaporedoma še ostali bazeni, vedno pa bo prazen le en bazen posameznega usedalnika.

Med servisom bo Centralna čistilna naprava Kranj obratovala nemoteno, saj je projektno zagotovljeno normalno obratovanje čistilne naprave v primeru izpadov posameznih bazenov (zaradi servisiranja ali večjih okvar).

čistilna bazeni in plinohran_0.jpg

 

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.