Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 6. 2. 2018

Obvestilo o cenah čiščenja komunalnih odpadnih voda na področju Občine Cerklje na Gorenjskem

Skupni organ Občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin je na 22. seji, dne 7. 12. 2017, sprejel cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin. Cenik se uporablja od 1. 1. 2018 in je objavljen na spletni strani podjetja JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o. Več informacij o cenah lahko dobite na telefonskih številkah: 01 7246 500 in 01 7246 505.

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem pa je na 20. redni seji, dne 26. 1. 2018, sprejel sklep o subvencioniranju cen čiščenja komunalnih odpadnih voda za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti v višini razlike med cenami, ki so veljale do 31. 12. 2017 in cenami po ceniku, ki velja od 1. 1. 2018 dalje. Subvencionirane cene se bodo uporabljale od 1. 2. 2018 dalje.

Na računih za mesec januar 2018 so uporabnikom, katerih komunalna odpadna voda se čisti na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik, zaračunane višje cene kot decembra 2017. V februarju pa bodo cene za gospodinjstva in uporabnike, ki izvajajo nepridobitno dejavnost, znižane oziroma enake cenam v decembru 2017. Razliko bo pokrivala Občina Cerklje na Gorenjskem s subvencijo.

Cerklje na Gorenjskem.jpg

Foto: Občina Cerklje na Gorenjskem

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.