Oskrba s pitno vodo
Informacije:
04 28 11 358
Dežurna številka:
031 316 579
Datum objave: 10. 3. 2016

Obračun storitev

Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega omrežja se meri v m³ po stanju, odčitanem na obračunskem vodomeru, ki ga mora praviloma imeti vsak uporabnik.

Več na povezavi.

Oskrba s pitno vodo

Odvzem vode iz hidranta

Prekinitev dobave vode zaradi neplačil

Nadzor ob odvzemu vode iz javnega omrežja

Izredno iskanje okvar

Geodetski posnetek vodovodnega priključka in vnos v GIS

Urne postavke delavcev in storitve vozil

Montaža vodomerov in vodovodnih priključkov za trg

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.