Komunala Kranj
Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Datum objave: 17. 1. 2019

O Komunali Kranj

Naše podjetje ima bogato zgodovino in je bilo ustanovljeno z namenom, da se dolgoročno in trajno zagotavlja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, kot so oskrba s pitno vodo ter ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki. Ustanoviteljice podjetja so Mestna občina Kranj ter Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko.

Imamo jasno vizijo, zavedamo se svojega poslanstva in poznamo pot, kako to dosegati. Zavedamo se tudi pomembnosti vpliva našega delovanja na okolje. V letu 2008 smo pridobili certifikat kakovosti  ISO 9001 in certifikat varovanja okolja ISO 14001, ki sta rezultat in priznanje, da imamo oblikovane programe in pravilne pristope, ki vodijo k doseganju kakovosti in odgovornemu odnosu do okolja.

Sedež podjetja je na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju. V servisnem objektu Zarica na Savski loki 33 se nahajajo SE Vodovod (DE Vodovodno omrežje in DE Črpanje in distribucija vode), oddelka Nabavne službe in sicer Skladiščni oddelek in Oddelek vzdrževanja vozil in objektov, delovna enota SE Odpadki (DE Zbiranje odpadkov) in pa delovna enota SE Mestne službe - DE Vzdrževanje cest . Centralna čistilna naprava Kranj je na Savski loki 31, kjer sta locirani DE Kanalizacijsko omrežje in Čistilne naprave in črpališča. Pogrebna služba ima svoje prostore na Mestnem pokopališču Kranj, Cesta Talcev 92, Kranj.

V podjetju je približno 200 zaposlenih.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.