Novice

Ravnanje z odpadnimi vodami , 11. 3. 2016

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza)« se je čistilna naprava nadgradila in rekonstruirala. Trenutno je naprava še v fazi poskusnega obratovanja, kar pomeni, da se novozgrajeni objekti vključujejo v obratovanje. Dokler se biomasa ustrezno ne adaptira in linija blata/bioplina ne vzpostavi, lahko pride do neprijetnih vonjav.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.