Novice

Pogrebna služba , 22. 8. 2016

Naše delo pohvalili tudi študentje iz Nemčije

Na mestnem pokopališču v Kranju je urejen tudi ločen del, kjer so pokopani nemški vojaki. Ta del pokopališča vodi Nacionalno združenje za nemška vojaška pokopališča v Nemčiji. Enako velja za vsa ostala podobna pokopališča v Evropi. V tednu od 16. do 19. avgusta 2016 so študentje iz Nemčije obnovili napise na nagrobnih ploščah nemških vojakov. Tako študentje kot njihova mentorica so pohvalili našo skrb in delo pri rednem vzdrževanju ter urejanju pokopališča, ki nam ga je zaupalo Nacionalno združenje za nemška vojaška pokopališča. 

Pogrebna služba , 19. 8. 2016

Obnova vežic in objekta na mestnem pokopališču v Kranju

Na mestnem pokopališču v Kranju poteka obnova treh vežic in menjava strehe. Obnova je bila nujno potrebna, saj so bili tako zunanji deli objekta kot notranjost vežic dotrajani, težave smo imeli tudi z ogrevanjem prostorov v zimskem času. Zato se je lastnica pokopališča, Mestna občina Kranj, odločila za obnovo. Vgradili se bodo infrardeči paneli za ogrevanje, obnovili se bodo tlaki in strop v notranjosti, zamenjala se bodo dotrajana okna. S čiščenjem in pleskanjem se bo uredil tudi zunanji del vežic ter uredila se bo električna napeljava.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 7. 8. 2016

Na avgustovskih položnicah prvič upoštevane nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje na območju Mestne občine Kranj so s 1. julijem 2016 začele veljati nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Glavne spremembe cen navzgor bodo občutili stanovalci v večstanovanjskih objektih, medtem ko se je za uporabnike v enostanovanjskih hišah ob povprečni porabi vode in vodomerom DN 20 znesek na položnicah malenkostno znižal. Cene se ne spremenijo za uporabnike, ki imajo greznice oz. male komunalne čistilne naprave.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.