Novice

Ravnanje z odpadnimi vodami , 7. 8. 2016

Na avgustovskih položnicah prvič upoštevane nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje na območju Mestne občine Kranj so s 1. julijem 2016 začele veljati nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Glavne spremembe cen navzgor bodo občutili stanovalci v večstanovanjskih objektih, medtem ko se je za uporabnike v enostanovanjskih hišah ob povprečni porabi vode in vodomerom DN 20 znesek na položnicah malenkostno znižal. Cene se ne spremenijo za uporabnike, ki imajo greznice oz. male komunalne čistilne naprave.

Pogrebna služba , 3. 8. 2016

Kraje na pokopališču

Na mestnem pokopališču Kranj smo v zadnjem času zaznali pogostejše kraje bakrenih vaz in lučk. Te so bile najpogostejše na območju novih žarnih grobov in na starem delu pokopališča. Naredili bomo kar je v naši moči in s pomočjo varnostnika povečali nadzor predvsem v nočnem času. O tem smo obvestili pristojno policijsko postajo in tudi njih prosili za pogostejše obhode. Najemniki grobov, pri katerih pride do kraje, morate krajo prijaviti na policiji.

Ravnanje z odpadki , 29. 7. 2016

Začasno smo odstranili ekološke otoke na Kokrici in Predosljah

Danes, 29. julija 2016 bomo začasno odstranili ekološke otoke v krajevnih skupnostih Kokrica in Predoslje. Zaradi  ukrepov,  ki  so  bili  sprejeti  za zagotovitev varnosti ob obisku predsednika Ruske federacije v Republiki Sloveniji, morajo biti ob trasi potovanja varovane osebe odstranjeni vsi potencialno "nevarni predmeti". Zato smo ob dogovoru s Policijsko postajo Kranj danes začasno odstranili ekološke otoke v naselju Bobovek, v Predosljah na parkirišču pod šolo in pri mostu, ter pri Domu krajanov na Kokrici. Krajane prijazno prosimo za razumevanje.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.