Ravnanje z odpadki
Informacije:
04 28 11 311

Datum objave: 28. 1. 2016

Nevarni odpadki

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropiva, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije … Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko. Teh odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke in ne v naravo, saj nevarne snovi pronicajo v zemljo, zastrupljajo prst, vodo in ljudi. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok, greznico ali kanalizacijo. Enako velja za odpadno jedilno in motorno olje.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Vsako leto, običajno v mesecu oktobru, organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Razpored akcije objavimo na tem mestu in na spletni strani www.krlocuj.me ter v krajevnih glasilih. Odpadke zbiramo s posebno mobilno postajo. Na zbirno mesto lahko prinesete nevarne odpadke iz gospodinjstev. Na mestu je prisoten delavec Komunale Kranj in strokovna oseba s strani pooblaščenega podjetja za zbiranje nevarnih odpadkov. Oddaja odpadkov je brezplačna. Akcija ni namenjena odpadkov pravnih oseb. Ti se morajo za oddajo dogovoriti s pooblaščenimi podjetji za ravnanje z nevarnimi odpadki.

Zbirni centri

V zbirnih centrih so urejeni posebni prostori za zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Brezplačno jih lahko oddate kadarkoli v času odprtja zbirnega centra.

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.