Ravnanje z odpadki
Informacije:
04 28 11 311

Datum objave: 15. 7. 2019

Nedokončana zgodba –  problematika nepravilnega odlaganja odpadkov okoli ekoloških otokov

V zadnjem času redno opažamo kronično onesnaženo okolico ekoloških otokov. Nesnaga se kopiči ob zabojnikih, čeprav so ekološki otoki namenjeni zbiranju ločenih odpadkov v zabojnikih/zvonovih in ne ob njih. Stanje na terenu je zaskrbljujoče. V zadnjem obdobju so razmere na terenu ob ekoloških otokih res porazne. Vsakodnevno se dogaja, da se ekološki otoki spreminjajo v mini smetišča, deponije oziroma priročna odlagališča za različne odpadke. Kljub rednemu praznjenju zabojnikov/zvonov, ki jih je preko 250, skoraj 200 samo v Mestni občini Kranj, se ob zabojnikih kopičijo nepravilno odloženi odpadki, ki kazijo podobo mesta, krajevne skupnosti, vplivajo na zdravje ljudi in konec koncev, v bližnji prihodnosti tudi na denarnice uporabnikov.

Komunala Kranj se s težavami sooča vztrajno:

  • redno osveščamo in opozarjamo, 
  • naredili smo analizo stanja na terenu in uvedli poostren nadzor, 
  • odzivamo se na klice uporabnikov, 
  • redno pospravljamo okolico ekoloških otokov, 
  • uvedli smo nadzor z varnostno službo, 
  • na nekaterih mestih, kjer je bilo stanje nevzdržno in kjer so bili kupi nesnage ob eko otokih stalni, pa smo morali zvonove umakniti.

Prav velikega učinka ni, saj se nesnaga zopet pojavi čez noč. Poleg dodatne obremenjenosti zaposlenih, vsi ukrepi za nas predstavljajo dodatni strošek, ki se bo prej ali slej poznal na položnicah uporabnikov. 

Pozivamo, da tisti, ki vidijo nekoga, ki na ekološki otok pripelje stvari, ki se tam ne odlagajo, tega opozorijo, če ne pomaga, pa fotografirajo ter sporočijo na komunalo ali pristojnemu medobčinskemu inšpektoratu, ki je pristojen za sankcioniranje. Komunala Kranj ima pristojnosti le za opozarjanje kršiteljev.

Sicer pa velja, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Kupujmo odgovorno, ne pretiravajmo in kupimo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se nepotrebni embalaži in izberimo povratno embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir in raje uporabimo embalažo, ki jo lahko vedno znova uporabimo. Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se odpravimo z nakupovalno vrečko ali košaro. 

Vsi skupaj lahko poskrbimo za čisto in zdravo prihodnost.

Tovrstni prizori naj končno postanejo stvar preteklosti.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.