Ravnanje z odpadki
Informacije:
04 28 11 311

Datum objave: 24. 10. 2018

Manj sveč za čistejše okolje

Čas okoli prvega novembra je posvečen spominu na pokojne, ki ga svojci izkazujemo na različne načine. Običajno prižgemo svečko v spomin, kar pa pomeni, da se v tem obdobju poveča količina odpadnih sveč na in v okolici pokopališč. Tudi na pokopališčih nastajajo odpadki skozi vse leto in količine niso nezanemarljive. Urejeno je ločeno zbiranje odpadnih sveč, cvetja ter ostalih odpadkov in samo lani je bilo na Mestnem pokopališču v Kranju zbranih približno 160 m³ odpadnih sveč.

Kljub ločevanju, noben odpadek ni dober, tudi če se lahko predela. Radi poudarimo, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Naša naloga je preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov. Razmislimo, kako lahko preprečimo oz. zmanjšamo ogromne količine odpadnih sveč, ki se v času dneva spomina na mrtve več kot potrojijo. Verjamemo, da nam predniki ne bodo zamerili, če bomo letos prižgali svečo manj, potomci nam bodo za to hvaležni. V spomin na drage raje prižgimo virtualno svečo.

Če pa že prižgemo navadno nagrobno svečo, je pomembno, da jo pravilno odložimo. Odpadne nagrobne sveče niso nevaren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča škodljive vplive na okolje. S predelavo odpadnih materialov iz nagrobnih sveč prispevamo k ohranjanju naravnih virov in preprečujemo emisije v okolje zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju PVC, ki je (vsaj v Sloveniji) najbolj uporabljan material za izdelavo ohišij nagrobnih sveč.

Sveče torej ne sodijo na odlagališča odpadkov, pač pa morajo končati v predelavi. Zato je pomembno, da se ločeno zberejo že na pokopališčih in oddajo naprej v predelavo. S pravilnim odlaganjem sveč v posebej označene zabojnike lahko tudi vi zagotovite, da sveče, ki ste jih uporabili, ne bodo obremenjevale našega okolja. Prosimo, upoštevajte navodila za ločeno zbiranje odpadkov. Naj vsak odpadek konča v pravem zabojniku.

Zanimiva povezava na prispevek Zbornice komunalnega gospodarstva in dva video zapisa. 

S_Pokopalisce 1_0.jpg

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.