Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 22. 2. 2016

Kontakti

Sektor Odpadne vode
Dežurna številka: 041 366 398
Tajništvo SE Odpadne vode
Centralna čistilna naprava Kranj, Savska loka 31, 4000 Kranj
T: 04 28 11 390
E: info@komunala-kranj.si
 

Zoran Arnež, vodja sektorja
T: 04 28 11 353
M: 041 343 135
E: zoran.arnez@komunala-kranj.si

 

DE Čistilne naprave in črpališča
Marko Margetič
T: 04 28 11 382
M: 041 343 134
E: marko.margetic@komunala-kranj.si

Vzdrževanje kanalizacije
Matic Škrbinc
T: 04 28 11 390
M: 031 298 358

Priključevanje na javno kanalizacijo
Egon Kepic
T: 04 28 11 388
M: 041 714 739

Praznjenje greznic in MKČN 
Klemen Čebašek
T: 04 28 11 306
M: 040 572 320

Pregled malih komunalnih čistilnih naprav
Blaž Bajželj
T: 04 28 11 383
M: 041 343 132
E: blaz.bajzelj@komunala-kranj.si

Izdaja soglasij za priklop na javno kanalizacijsko omrežje
Polona Kržišnik
T: 04 28 11 316
M: 030 605 343
E: polona.krzisnik@komunala-kranj.si

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.