Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino
14. 11. 2023

Komunala Kranj predstavila aktualne trende poslovanja in načrte za prihodnost - novinarska konferenca

V torek, 14. novembra 2023, je na Centralni čistilni napravi Kranj potekala novinarska konferenca, kjer je direktor javnega podjetja Komunala Kranj Matjaž Berčon povzel aktualne trende poslovanja zadnjih štirih let in predstavil načrte za prihodnost.


V drugi polovici oktobra je Matjaž Berčon nastopil svoj drugi mandat na mestu direktorja Komunale Kranj. Po interni upravljavski krizi in stavki delavcev, takoj za njo pa covidnem obdobju, ki je zaznamovalo prvo polovico mandata, so se razmere v podjetju uredile. V drugi polovici mandata se v podjetju soočajo predvsem z izrazito rastjo cen energentov in drugih storitev na področju ravnanja z odpadki, kar bistveno vpliva na oblikovanje cen in rast prihodkov. Po drugi strani na rast obsega poslovanja prispeva novo zgrajena in obnovljena infrastruktura ter večje število uporabnikov. Kot primer je izpostavil gradnjo kanalizacijskega omrežja v vseh občinah, ki se je v zadnjem obdobju po številu zgrajenih kilometrov podvojilo.

 

Največja investicija zadnjih desetletij na področju vodovoda je nov krvavški vodovod z ultrafiltracijo, ki zagotavlja še boljšo oskrbo s pitno vodo v občinah Cerklje, Komenda, Vodice in Šenčur ter v Mestni občini Kranj. Po drugi strani je Komunala Kranj z uvajanjem digitalizacije nadgradila način odčitkov in spremljanja vodnih izgub.

V nadaljevanju so bili predstavljeni kratkoročni razvojni načrti, povezni z lastnimi investicijami podjetja. Kot prvo je že v gradnji parkirišče kot sestavni del parka krožnega gospodarstva Zarta na Zarici. V teku je razpis za gradnjo novega upravnega in izobraževalnega središča, ki naj bi bil predvidoma zaključen do spomladi 2024, ko računajo na pričetek del, objekt pa zgrajen do konca leta 2025.

Druga strateška aktivnost, ki jo v podjetju načrtujejo, predstavlja gradnja novega skladišča in pretovora odpadkov za več občin, v katerih Komunala Kranj zbira odpadke. »Nujno potrebno predhodno skladiščenje odpadkov na idealni lokaciji ob avtocestnem priključku Kranj vzhod bo pomembno prispevalo k logistiki ravnanja z odpadki v Kranju in tudi širše na Gorenjskem. Ne moremo mimo pomembnega znižanja logističnih stroškov in ogljičnega odtisa kot ga povzroča obstoječi »smetarski turizem«, ko iz regije vozimo smeti po celi Sloveniji in preko meja,« je dodal direktor Matjaž Berčon. Tudi ta projekt naj bi bil zaključen do konca leta 2025.

 

Že v prihodnjem letu pa Komunala Kranj na degradiranem območju Centralne čistilne naprave Kranj načrtuje zagon sončne elektrarne. Trenutna skupna električna moč območja je 1,5 MW, saj manjše sončne elektrarne na obstoječih strehah čistilne naprave proizvajajo 0,5 MW, še dodaten 1 MW proizvaja plinska kogeneracija. Z novo sončno plantažo se bo moč povečala za dodaten 1 MW in bo območje Zarice z močjo 2,5 MW 100-odstotno energetsko samooskrbno.

 

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka