Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 8. 4. 2016

Kako poteka čiščenje javne kanalizacije?

Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko. Med naloge rednega vzdrževanja kanalizacijskega sistema sodita tudi pregled in čiščenje javne kanalizacije. Vzdrževanje je zasnovano tako, da v petih letih pregledamo in očistimo celotno dolžino omrežja.

Na terenu so torej stalno prisotna naša vozila za praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Z njimi izvajamo tako čiščenje kanalizacije kot praznjenje greznic in MKČN.

Ko z vozilom čistimo kanalizacijo, z vodo spiramo kanalizacijo in iz nje odstranjujemo razne trde delce (pesek in podobno). S tem preprečujemo morebitne zamašitve sistema in posledično tudi vdor odpadnih voda v objekte, ki so priključeni na kanal.   

Ko v vozilom praznimo vaše greznice in MKČN, načrpane gošče in mulje odpeljemo do Centralne čistilne naprave Kranj. Izlijemo jih v posebno napravo, kjer se izločijo trdi delci. Tekoči del gošč in muljev pa se odvaja v bazen za onesnažene vode, ki se nato na čistilni napravi postopoma očistijo. 

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.