Pogrebna služba
Informacije:
04 28 11 391
Dežurna številka:
041 638 561

Datum objave: 27. 11. 2018

Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe

Svet Mestne občine Kranj je dne, 17. oktobra 2018, sprejel Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj in z njim določil Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. za izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj. (Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

V skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, pogrebna dejavnost obsega: zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika, pripravo in izvedbo pogreba. V skladu z omenjenim Odlokom, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.

V primeru smrti na območju Mestne občine Kranj pokličite 24-urno dežurno službo na številko 041 638 561.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.