Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Ravnanje z odpadnimi vodami , 1. 7. 2019

Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Šenčur

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - odvajanje, čiščenje,
  • fiksnega dela - omrežnina odvajanje, omrežnina čiščenje,

Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2019.  Za obdobje enega leta od potrditve (do 30. 6. 2020) veljajo cene s poračunom.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Ravnanje z odpadnimi vodami , 7. 5. 2019

Vzdrževalna dela/sanacija na CČN Kranj - 8. 5. 2019

Sporočamo, da bodo jutri, 8. 5. 2019, na Centralni čistilni napravi v Kranju, potekala sanacijska dela. Predvidena je sanacija puščanja bioplina na gnilišču. Sanacija bo potekala tako, da se bo montirala nova objemka/kompenzator (med gniliščem in mešalom), brez prvotno predvidene demontaže mešala. Predvidevamo, da bo na dan sanacije prišlo do motenj oz. izklopa kogeneracije. Sežig bioplina bo ta čas potekal skozi plinsko baklo. Protokol sanacije bo predstavljen na licu mesta pred pričetkom del. Prisoten bo tudi predstavnik proizvajalca mešala.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.