Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Pogrebna služba , 15. 5. 2019

Urejanje poti na Mestnem pokopališču Kranj

Obiskovalce pokopališča obveščamo, da se bodo v četrtek, 16. 5. 2019, pričela dela na Mestnem pokopališču Kranj. Na jugovzhodni strani se bo tlakovala glavna pot, ki je označena na tlorisu pokopališča. Dela bodo zaključena predvidoma do sredine junija v kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale.

Pogrebna služba , 14. 3. 2019

Urejanje poti na pokopališču Bitnje

Obiskovalce pokopališča Bitnje obveščamo, da se bodo v ponedeljek, 18. 3. 2019 pričela dela - ureditev poti na pokopališču Bitnje. Hkrati bo urejeno tudi odvodnjavanje ter asfaltiranje poti, ki sta označeni na tlorisu pokopališča.

V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bodo dela zaključena predvidoma do 5. 4. 2019.

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.