Pogrebna služba
Informacije:
04 28 11 391
Dežurna številka:
041 638 561

Datum objave: 12. 2. 2016

Pogosta vprašanja

Kdo plača stroške pogrebne slovesnosti?
Stroške pogrebne slovesnosti krije naročnik pogreba. Pod pogoji Zakona o socialno varstvenih prejemkih so družinski člani pokojnika upravičeni do posebnih oblik izredne denarne socialne pomoči.

Ali lahko na prostoru za raztros pepela postavim spominsko ploščo?
Na tem mestu je urejeno skupno spominsko obeležje. Po vašem naročilu na ploščo v srebrni barvi vgraviramo ime in priimek pokojnice oz. pokojnika ter letnici rojstva in smrti. Za ohranitev lepega izgleda nagrobne plošče uporabljamo enotno obliko in velikost črk ter upoštevamo razpoložljiv vrstni red na nagrobni plošči z levo poravnavo napisa. Delo izvede lahko samo pogodbeni kamnosek Komunale Kranj. Obiščite nas v času uradnih ur naše sprejemne pisarne na Mestnem pokopališču Kranj, kjer boste lahko uredili vse potrebno.

Kako prekinem najem groba?
Če družinskega groba nihče ne želi prevzeti, lahko oddate pismeni odstop groba. 

Kako lahko naročim prekop pokojnika?
Vlogo za prekop žare ali krste vloži najemnik groba pri Mestni občini Kranj, Urad za družbene dejavnosti. Ko prejmete s strani urada odločbo, nas obiščite v sprejemni pisarni mestnega pokopališča Kranj in dogovorili se bomo za prekop.

Kaj storim, če najemnik groba poleg mojega, le tega ne ureja in se plevel razrašča izven meja groba?
Kot upravljavci pokopališča pisno pozovemo najemnika k potrebni ureditvi groba. 

 

 

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.