Ravnanje z odpadki
Informacije:
04 28 11 311

Datum objave: 28. 1. 2016

Pogosta vprašanja

Kaj svetujete pri odlaganju plenic? 
Pred odlaganjem plenic v zabojnik za mešane odpadke predlagamo, da jih zavijete v manjše vrečke, dobro zavežete ali celo zlepite. V poletnih mesecih zabojnik postavite v senčni del in pokrov priprite na način, da zrak lahko kroži.

Zaradi uvedbe odvoza mešanih odpadkov na tri tedne, zabojnik ne zadošča količini mojih odpadkov.
Naročite menjavo vašega zabojnika z večjim. Izpolnite obrazec ali nam pišite na info@komunala-kranj.si.

Ali morajo biti vsa gospodinjstva in pravne osebe vključena v sistem ravnanja z odpadki?
Odpadke povzročamo vsi, zato moramo biti v sistem ravnanja z odpadki vključeni vsi, ki na območju posamezne občine stalno, začasno ali občasno bivamo v svojih ali najetih nepremičninah, smo lastniki počitniške hiše ali opravljamo poslovno dejavnost. O tem smo dolžni obvestiti Komunalo Kranj kot izvajalca javne službe ravnanja z odpadki v naši občini.
Stroške ravnanja z odpadki smo dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje s komunalnimi odpadki.

Sem lastnik počitniškega objekta in odpadke vozim v zabojnik, ki ga imam doma. Ali moram kljub temu plačevati storitev ravnanja z odpadki za počitniški objekt?
Da. Obračun storitev odvoza odpadkov za posamezno počitniško hišo ali stanovanje, ki se uporablja za počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev za eno osebo na mesec. Pri obračunu storitev odlaganja odpadkov pa se upošteva dejanska prostornina zabojnika oz. najmanj 120 litrov.  

Kdaj se moram vključiti v sistem ravnanja z odpadki?
Obveznost plačila storitev ravnanja s komunalnimi odpadki nastane za povzročitelje odpadkov z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju, ko povzročitelji odpadkov pričnejo uporabljati stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore ali ko se prične gradnja novega oz. adaptacija obstoječega objekta.

Kako se vključim v sistem ravnanja z odpadki?
To uredite osebno na sedežu našega podjetja ali po elektronski pošti. Za vključitev potrebujemo število oseb vašega gospodinjstva. Zbiranje odpadkov uredite tako, da pri nas najamete ali kupite zabojnik za mešane komunalne odpadke. Dodatno se lahko odločite za zabojnik za odpadno embalažo in biološke odpadke. 

Ali moram zabojnik obvezno najeti pri Komunali Kranj?
Da. Zaradi načina odvoza in evidentiranja zabojnikov morate vsi povzročitelji odpadkov na območju občin, kjer smo odvaža vaše odpadke Komunala Kranj imeti zabojnik, označen z logotipom Komunale Kranj. Zabojniki so opremljeni tudi s čipom, ki omogoča evidentiranje praznjenj posameznih zabojnikov. To nam je v pomoč pri reševanju reklamacij ter obvladovanju števila in vrste zabojnikov na terenu. To velja za vse zabojnike: za mešane komunalne odpadke, odpadno embalažo in biološke odpadke. Osnova za zahtevo so občinski odloki.  

Ali je ločeno zbiranje odpadkov obvezno?
Ločeno zbiranje odpadkov je obvezno za vse povzročitelje odpadkov. Če odpadkov ne ločujemo oz. jih ne ločujemo pravilno, nam grozi globa v višini 500 EUR.

Kako si lahko sam izračunam mesečne izdatke za odpadke?
Vaše mesečne izdatke za odpadke si lahko izračunate s pomočjo interaktivnega izračuna.

Kako lahko zmanjšam stroške ravnanja z odpadki?
Z doslednim ločevanjem odpadkov lahko zmanjšate količine mešanih komunalnih odpadkov. Gospodinjstva z manj člani si lahko zabojnik delite. Pred tem morate to s pisno vlogo urediti na Komunali Kranj.

Kako lahko drugim preprečim odlaganje odpadkov v svoj zabojnik?
Pri Komunali Kranj se dogovorite za najem ali nakup zabojnika s ključavnico. 

Kaj lahko storim, če imam občasno več mešanih komunalnih odpadkov oz. odpadne embalaže?
V primeru občasnega povečanja količine mešanih odpadkov lahko kupite vrečko za mešane komunalne odpadke ali za odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj. Vrečke lahko kupite na sedežu javnega podjetja Komunala Kranj (uradne ure). Na dan odvoza vrečko odložite poleg zabojnika. Drugače odloženih odpadkov Komunala Kranj ni dolžna odpeljati. Prav tako je odlaganje odpadkov poleg zabojnika brez vreč z logotipom Komunale Kranj oz. v navadnih vrečah, kaznivo.

Kdo je odgovoren za red in čistočo mest, kamor na dan odvoza pripravite svoj zabojnik, ste odgovorni sami?
V zimskem času morate poskrbeti, da smetarska vozila nemoteno pridejo do vašega zabojnika in ga spraznijo. Enako velja tudi za zbirna mesta, kjer so postavljeni skupni zabojniki za stanovalce večstanovanjskih objektov. Stanovalci sami ste tudi dolžni odstraniti sneg s pokrovov zabojnikov.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.