Komunala Kranj
Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Datum objave: 17. 1. 2019

Kontakti

UPRAVA
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Centrala
T: 04 28 11 300 
F: 04 28 11 301
E: info@komunala-kranj.si

Splošne informacije
T: 04 28 11 300
Brezplačna številka: 080 35 55
E: info@komunala-kranj.si

Blagajna
T: 04 28 11 307, 04 28 11 305

Vodstvo
Matjaž Berčon, direktor
T: 04 28 11 312

Tajništvo direktorja
Maja Raspor
T: 04 28 11 312
E: maja.raspor@komunala-kranj.si

 

NABAVNA SLUŽBA
Denisa Ceklin, vodja službe
T: 04 28 11 315
E: denisa.ceklin@komunala-kranj.si

Nabavni oddelek
Irena Sedej
T: 04 28 11 310
E: irena.sedej@komunala-kranj.si

Andrej Koren
T: 04 28 11 373
E: andrej.koren@komunala-kranj.si

Nina Simonovič
T: 04 28 11 317
E: nina.simonovic@komunala-kranj.si

Skladiščni oddelek
T: 04 28 11 369

Oddelek vzdrževanja vozil in objektov​
Stanko Leben
T: 04 28 11 327
M: 041 755 281
E: stanko.leben@komunala-kranj.si

 

PRAVNA, KADROVSKA IN SPLOŠNA SLUŽBA
Anita Mežek, vodja službe
T: 04 28 11 328
E: anita.mezek@komunala-kranj.si

Kadrovski oddelek
Mateja Legat
T: 04 28 11 309
E: mateja.legat@komunala-kranj.si

Pravni oddelek
Simona Krč
T: 04 28 11 320
E: simona.krc@komunala-kranj.si

Oddelek za podporo uporabnikom
Klara Škrabec
T: 04 28 11 346
M: 041 979 103
E: klara.skrabec@komunala-kranj.si

Odnosi z javnostmi
Maja Rozman
T: 04 28 11 340
M: 030 227 667
E: maja.rozman@komunala-kranj.si
 

GOSPODARSKO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Mojca Jelovčan, vodja službe
T: 04 28 11 330
E: mojca.jelovcan@komunala-kranj.si 

Oddelek za obračun
Marija Pivk Oman
T: 04 28 11 334
E: marija.pivk@komunala-kranj.si

Finančno računovodski oddelek
Klavdija Šimnovec
T: 04 28 11 332
E: klavdija.simnovec@komunala-kranj.si

Reklamacije obračuna
Zdenka Zupančič
T: 04 28 11 329
E: zdenka.zupancic@komunala-kranj.si

Obračun komunalnih storitev
T: 04 28 11 341, 04 28 11 342, 04 28 11 344, 04 28 11 347

Oddelek za izterjavo
Simona Bergant
T: 04 28 11 321
E: simona.bergant@komunala-kranj.si

 

TEHNIČNO INVESTICIJSKI SEKTOR
Kataster

Sergeja Hafnar
T: 04 28 11 318
E: sergeja.hafnar@komunala-kranj.si

Izdaja soglasij za priklop na javno vodovodno omrežje
Jože Uranič
T: 04 28 11 377
M: 031 641 024
E: joze.uranic@komunala-kranj.si

Izdaja soglasij za priklop na javno kanalizacijsko omrežje
Polona Kržišnik
T: 04 28 11 316
E: polona.krzisnik@komunala-kranj.si

 

SEKTOR VODOVOD

Tajništvo SE Vodovod
Savska loka 33, 4000 Kranj
Irena Babnik
T: 04 28 11 358
Dežurna številka: 031 316 579
E: info@komunala-kranj.si

Delovna enota Vodovodno omrežje
Robert Hubat
T: 04 28 11 376
E: robert.hubat@komunala-kranj.si 

Delovna enota Črpanje in distribucija vode
Boštjan Dobrovoljc
T: 04 28 11 368
M: 031 511 991
E: bostjan.dobrovoljc@komunala-kranj.si 

Kakovost vode
Rok Oblak
T: 04 28 11 304
M: 040 571 561
E: rok.oblak@komunala-kranj.si

 

SEKTOR ODPADNE VODE
Mojca Košir Štojs, vodja sektorja
T: 04 28 11 319
M: 041 518 192
E: mojca.kosir@komunala-kranj.si

Tajništvo SE odpadne vode
Centralna čistilna naprava Kranj, Savska loka 31, 4000 Kranj
Majda Kozelj Zukanovič
T: 04 28 11 390
E: info@komunala-kranj.si
Dežurna številka: 041 366 398

Delovna enota Kanalizacijsko omrežje
Zoran Arnež
T: 04 28 11 353
M: 041 343 135
E: zoran.arnez@komunala-kranj.si

Matic Škrbinc
M: 031 298 358
E: matic.skrbinc@komunala-kranj.si

Delovna enota Čistilne naprave in črpališča
Marko Margetič
T: 04 28 11 382
M: 041 343 134
E: marko.margetic@komunala-kranj.si

Vzdrževanje kanalizacije
Egon Kepic
T: 04 28 11 388
M: 041 714 739
E: egon.kepic@komunala-kranj.si

Praznjenje greznic in MKČN 
Klemen Čebašek
T: 04 28 11 306
M: 040 572 320
E: klemen.cebasek@komunala-kranj.si

Pregled malih komunalnih čistilnih naprav
Blaž Bajželj
T: 04 28 11 383
M: 041 343 132
E: blaz.bajzelj@komunala-kranj.si

 

SEKTOR ODPADKI
Igor Viktor Bizjak, vodja sektorja
T: 04 28 11 351
M: 031 613 432
E: igor.bizjak@komunala-kranj.si

DE Ravnanje z odpadki
Marjan Benedičič
M: 051 622 182
E: marjan.benedicic@komunala-kranj.si

DE Zbiranje odpadkov 
Željko Kondič
T: 04 28 11 326
M: 041 660 193
E: zeljko.kondic@komunala-kranj.si

Bojan Slatnar
T: 04 28 11 326
M: 041 343 129
E: bojan.slatnar@komunala-kranj.si

Nadzornik
Ivan Grginič
M: 030 605 282
E: ivan.grginic@komunala-kranj.si

Zbirni centri za ločeno zbiranje odpadkov
Zarica
T: 04 28 11 393
Naklo
T: 04 25 720 54
Šenčur
T: 04 25 196 47

Najem zabojnikov
Redni odvoz odpadkov
Klemen Babnik
T: 04 28 11 305
E: info@komunala-kranj.si

Enkratni najem večjih zabojnikov
Nataša Golmajer
T: 04 28 11 303
E: kontejnerski.odvoz@komunala-kranj.si

 

SEKTOR MESTNE SLUŽBE
Jure Kristan, vodja sektorja
T: 04 28 11 343
M: 041 362 224
E: jure.kristan@komunala-kranj.si

DE Pogrebna služba
Mestno pokopališče Kranj, Cesta talcev 92
Dežurna številka: 041 638 561
Gregor Kern
T: 04 28 11 391
M: 031 484 742
E: gregor.kern@komunala-kranj.si

DE Vzdrževanje cest
Andrej Markun
T: 04 28 11 352
M: 031 694 913
E: andrej.markun@komunala-kranj.si

DE Javne površine
Marjan Tušar
T: 04 28 11 357
M: 041 880 199
E: marjan.tusar@komunala-kranj.si

 

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.