Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
14. 09. 2020

Gor'kultura - gorenjski občasnik za okoljsko kulturo

Izšla je prva številka gorenjskega občasnika za okoljsko kulturo Gor' kultura. Vsebina je nastala pod okriljem uredništva Komunale Kranj, ki je tudi založnik publikacije. V vsebinah bodo zajeta aktualna področja in dogajanja povezana z delovanjem obveznih gospodarskih javnih služb, trendi v Sloveniji ter po svetu in nasveti za uporabnike. Prioriteta glasila so potrebe in interesi uporabnikov ter vseh deležnikov komunalnih podjetij, vsebine pa olajšajo razumevanje in poznavanje komunalnih storitev.

 

 

Občasnik je eden izmed kanalov, po katerih komunalno podjetje obvešča svoje deležnike in hkrati z vsebinami nagovarja širše občinstvo. Namen občasnika je izobraževanje, informiranje, spodbuda, motivacija in dvig okoljske kulture vsakega posameznika tako na lokalnem kot tudi širšem področju. Vsebine glasila so namenjene čim boljši obveščenosti uporabnikov in zaposlenih v komunalnih podjetjih, lokalnim skupnostim, upravljavcem stanovanjskih objektov, dobaviteljem ter širši javnosti. 

 

Medij Gor' kultura izhaja v tiskanem formatu, poleg tiskane izdaje pa je občasnik objavljen tudi v digitalni obliki na spletni strani www.komunala.kranj.si.

 

Tiskani izvod medija je brezplačen za vsa gospodinjstva, kjer je podjetje Komunala Kranj d.o.o. izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter zbiranja odpadkov. Distribuira se v nabiralnike uporabnikov.

 

Gor'kultura v pdf obliki