Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 29. 11. 2019

Dela na CČN Kranj

Obveščamo, da smo na Centralni čistilni napravi Kranj dne, 26. 11. 2019, pričeli s praznjenjem sekundarnega usedalnika št. 1. Do 29. 11. 2019 moramo izprazniti še sekundarni usedalnik št. 2. V naslednjem tednu se bo po izvedenih delih napolnil sekundarni usedalnik št. 1 in obenem pričel prazniti sekundarni usedalnik št. 3. Postopek se ponovi v tednu 9. do 13. 12. 2019. Dela se zaključijo predvidoma do 18. 12. 2019.

Razlog praznjenja so dela na vtočni kineti v sekundarne usedalnike, ki bodo omogočila enakomernejšo porazdelitev očiščene odpadne vode na posamezno linijo. S tem se bo preprečilo morebitno izplavljanje posedenega blata v iztok iz čistilne naprave. Med deli lahko v primeru močnega deževja pride do rahlega izplavljanja blata iz delujočih linij sekundarnega usedalnika. Ostalih vplivov na okolico (pojav neprijetnih vonjav) zaradi posegov ne pričakujemo.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.