Komunala Kranj
Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Datum objave: 1. 8. 2018

Dan ekološkega dolga

Danes, 1. avgust, je dan ekološkega dolga. To je dan v koledarskem letu, ko človeštvo za preživetje porabi več naravnih virov, kot so jih ekosistemi sposobni obnoviti v enem letu. Dan ekološkega dolga izračunava organizacija Global Footprint Network (GFN). 

Svetovna organizacija za varstvo narave (WWF) opozarja: "Odkar potekajo meritve, se ta dan vse bolj približuje začetku letu. Leta 1997 smo v ekološki dolg kot globalna družba vstopili proti koncu septembra, letos pa že 1. avgusta, kar dokazuje močan vpliv človekovih dejavnosti na naravo in njene dobrine. Po poročanju GFN bi za trenutne potrebe človeštva po naravnih virih potrebovali 1,7 planeta. Če pa bi vsi Zemljani imeli tako veliko potrebo po naravnih virih kot Slovenci, pa bi potrebovali kar 2,75 planeta!«
Vabljeni k branju.

Naj bo to opomnik tudi za nas, da živimo in ravnamo okolju prijazno. Z manjšimi spremembami naših navad lahko pomembno prispevamo k ohranjanju našega okolja. 

  • Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Kupujmo preudarno. Podarimo stvari, ki jih sami ne potrebujemo več, koristijo pa lahko drugemu. Uporabne izdelke lahko oddamo tudi v centrih ponovne rabe
  • Za čiščenje uporabljajmo domače pripravke in ne kemičnih čistil. Uporabimo sodo bikarbono, kis in pralno milo.
  • Ločujmo odpadke. Še posebej previdno ravnajmo z nevarnimi odpadki kot so barve, laki, baterije, jedilno in motorno olje, zdravila in vsi izdelki z oznako, da vsebujejo okolju škodljive snovi. Te odpadke pripeljimo v zbirne centre ali jih oddajmo v času letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
  • Za zalivanje vrta in pranje vozil uporabljajmo deževnico.
  • Redno preverjajmo, da pipe dobro tesnijo in da iz njih ne kaplja voda. Enako velja tudi za WC splakovalnik.
  • Redno preverjajmo in vzdržujmo vodovodne cevi.
  • Varčujmo z energijo. Uporabljajmo varčne žarnice, ugašajmo luči, izklapljajmo naprave, ki jih ne uporabljamo.

Več nasvetov.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.