Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 12. 7. 2018

Cenik - pogostejše praznjenje greznic

Če je potrebno greznico sprazniti več kot enkrat v treh letih (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se drugo in tretje praznjenje obračuna po osnovni ceni, zmanjšani za 30 % oz. se z uporabniki sklene pogodba.  

 

Osnovna cena 
brez DDV

Cena s 
30 % popustom
brez DDV 

Cena s 30 %
popustom 
z 9,5 % DDV

Mestna občina Kranj

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Šenčur

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Naklo

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Preddvor

150,45 

105,32 

115,32 

Občina Jezersko

183,95

128,77 

141,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem

177,60

124,32

136,13

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN V OBČINAH, KJER NISMO IZVAJALCI OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

Osnovna cena praznjenja greznic in MKČN (151,38 EUR) se poviša glede na oddaljenost od Centralne čistilne naprave Kranj:

  • transportni stroški oddaljenosti do 10 km znašajo 15 EUR z DDV
  • transportni stroški oddaljenosti nad 10 km znašajo 30 EUR z DDV.

Če naročnik želi, da se storitev opravi izven našega rednega delovnega časa, se obračuna dodatek v višini 50,46 EUR z DDV. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.