Oskrba s pitno vodo
Informacije:
04 28 11 358
Dežurna številka:
031 316 579

Datum objave: 28. 1. 2016

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Cerklje

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - vodarine in
  • fiksnega dela - omrežnina voda.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2018. Za obdobje enega leta od potrditve (do 30. 6. 2019) veljajo cene s poračunom.

VODARINA

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Vodarina (m³)

0,44 

9,5 %

0,4818

Vodarina (m³) s poračunom

0,42

9,5 %

0,4599

 

OMREŽNINA VODA

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. 

 

Potrjena cena omrežnine oskrbe s pitno vodo

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 15

5,36 

9,5 %

5,87

DN 20

5,36

9,5 %

5,87

DN 25

16,08

9,5 %

17,61

DN 30

16,08

9,5 %

17,61

DN 40

53,60

9,5 %

58,69

DN 50

80,40

9,5 %

88,03

DN 65

160,80

9,5 %

176,08

DN 80

268,00

9,5 %

293,46

DN 100

536,00

9,5 %

586,92

DN 150

1.072,00

9,5 %

1.173,84

DN 200

1.072,00

9,5 %

1.173,84

DN 50/20

80,40

9,5 %

88,03

DN 80/20

268,00

9,5 %

293,46

DN 100/20

536,00

9,5 %

586,92

DN 150/40

1.072,00

9,5 %

1.173,84

V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

Zaračunana cena omrežnine oskrbe s pitno vodo s poračunom

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 15

6,38

9,5 %

6,99

DN 20

6,38 

9,5 %

6,99 

DN 25

19,15

9,5 %

20,97 

DN 30

19,15

9,5 %

20,97

DN 40

63,84

9,5 %

69,90

DN 50

95,76

9,5 %

104,86 

DN 65

191,52 

9,5 %

209,71

DN 80

319,200 

9,5 %

349,52

DN 100

638,40

9,5 %

699,05

DN 150

1.276,80

9,5 %

1.398,10

DN 200

1.276,80

9,5 %

1.398,10

DN 50/20

95,76

9,5 %

104,86

DN 80/20

319,20 

9,5 %

349,52 

DN 100/20

638,40

9,5 %

699,05

DN 150/40

1.276,80

9,5 %

1.398,10

Subvencija za omrežnino v obdobju enega leta, ko veljajo cene s poračunom, oziroma od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019

Moč vodomera

 Višina mesečne

subvencije v EUR

 brez DDV

Stopnja DDV

Višina mesečne

 subvencije v EUR

 z DDV

DN 15

2,18

9,5 %

2,39

DN 20

2,18

9,5 %

2,39

DN 25

6,56

9,5 %

7,18

DN 30

6,56

9,5 %

7,18

DN 40

21,86

9,5 %

23,94

DN 50

32,79

9,5 %

35,91

DN 65

65,58

9,5 %

71,81

DN 80

109,30

9,5 %

119,68

DN 100

218,59

9,5 %

239,36

DN 150 in več

437,19

9,5 %

478,72

Po preteku enega leta, ko prenehajo veljati cene s poračunom, oziroma od 1. 7. 2019, znaša subvencija mesečno:

Moč vodomera

 Višina mesečne

subvencije v EUR

 brez DDV

Stopnja DDV

Višina mesečne

 subvencije v EUR

 z DDV

DN 15

1,16

9,5 %

1,27

DN 20

1,16

9,5 %

1,27

DN 25

3,49

9,5 %

3,82

DN 30

3,49

9,5 %

3,82

DN 40

11,62

9,5 %

12,73

DN 50

17,43

9,5 %

19,09

DN 65

34,86

9,5 %

38,17

DN 80

58,10

9,5 %

63,62

DN 100

116,19

9,5 %

127,23

DN 150 in več

232,39

9,5 %

254,47

Občina Cerklje na Gorenjskem subvencionira cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o višini cene oskrbe s pitno vodo v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki ga je svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel na 22. redni seji, sklep z dne 20. 06. 2018.
V skladu z veljavno metodologijo smo kot izvajalci obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pripravili enoten elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah Medvode, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko.

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.