Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 1. 7. 2019

Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Šenčur

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - odvajanje, čiščenje,
  • fiksnega dela - omrežnina odvajanje, omrežnina čiščenje,

Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2019.  Za obdobje enega leta od potrditve (do 30. 6. 2020) veljajo cene s poračunom.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Osnova za obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubičnih metrih. Zbrana sredstva so prihodki Komunale Kranj za pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje (m³)

0,1130

9,5%

0,1237

Čiščenje (m³)

0,4040

9,5%

0,4424

 

 

Cena brez DDV
s poračunom

Stopnja DDV

Cena z DDV
s poračunom

Odvajanje (m³)

0,1315

9,5%

0,1440

Čiščenje (m³)

0,2752

9,5%

0,3013

OMREŽNINA ODVAJANJE

Omrežnina se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost vodovodnega priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).  

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 20

7,92

9,5%

8,67

DN 25

23,76

9,5%

26,02

DN 30

23,76 

9,5%

26,02

DN 40

79,22 

9,5%

86,75

DN >=50

118,82

9,5%

130,11

OMREŽNINA ODVAJANJE - s poračunom, ki velja do 30. 6. 2020

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 20

7,53

9,5%

8,25

DN 25

22,60

9,5%

24,75

DN 30

22,60

9,5%

24,75

DN 40

75,33

9,5%

82,49

DN >=50

113,00

9,5%

123,74

OMREŽNINA ČIŠČENJE

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 20

5,51

9,5%

6,03

DN 25

16,53

9,5%

18,10

DN 30

16,53

9,5%

18,10

DN 40

55,11

9,5%

60,35 

DN >=50

82,66

9,5%

90,51

OMREŽNINA ČIŠČENJE - s poračunom, ki velja do 30. 6. 2020

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 20

5,07

9,5%

5,55

DN 25

15,20

9,5%

16,64

DN 30

15,20

9,5%

16,64

DN 40

50,65

9,5%

55,46

DN >=50

75,98

9,5%

83,20

Zbrana sredstva omrežnin za odvajanje in čiščenje Komunala Kranj v obliki najemnine plačuje Občini Šenčur in so prihodki občinskega proračuna. Omrežnini vključujeta stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih odškodnin) in sta namenjeni investicijam v obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Okoljska dajatev (m³)

0,0528 

/

0,0528 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna. K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistilno napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in sklepi, ki jih je občinski svet Občine Šenčur sprejel in potrdil na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Šenčur, 19. 6. 2018.

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.