Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 1. 10. 2016

Cenik odvajanja in čiščenja industrijskih ter padavinskih odpadnih vod

Cena odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode je sestavljena iz:

  • odvajanja industrijske odpadne vode,
  • čiščenja industrijske odpadne vode,
  • omrežnine odvajanja industrijske odpadne vode,
  • omrežnine čiščenja industrijske odpadne vode.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 10. 2016.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cene z DDV
Odvajanje industrijske odpadne vode (m³) 0,35 9,5% 0,3832
Čiščenje industrijske odpadne vode (m³​) 0,67 9,5% 0,7336

OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cene z DDV
Omrežnina odvajanje (m³) 0,31 9,5% 0,3394
Omrežnina čiščenje (m³​) 0,33 9,5% 0,3613

Če gre za prekomerno onesnaženje industrijskih odpadnih voda in prekomerno hidravlično obremenitev, se cene ustrezno korigirajo, skladno z določili pogodb o odvajanju in čiščenju industrijskih  odpadnih voda.

Cena odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode z industrijskih površin je sestavljena iz:

  • odvajanja padavinske odpadne vode z industrijskih površin,
  • čiščenja padavinske odpadne vode z industrijskih površin,
  • omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode z industrijskih površin,
  • omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode z industrijskih površin.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Odvajanje industrijske odpadne vode (m³) 0,18 9,5% 0,1971
Čiščenje industrijske odpadne vode (m³​) 0,34 9,5% 0,3723

OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cene z DDV
Omrežnina odvajanje (m³) 0,16 9,5% 0,1752
Omrežnina čiščenje (m³​) 0,17 9,5% 0,1861

OSNOVE IN PRAVNE PODLAGE

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. je na svoji redni seji, 15. 9. 2016 sprejel sklep o novih osnovnih cenah storitev odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda, novih cenah za odvajanje in čiščenje padavinskih voda z industrijskih površin ter o cenah omrežnin. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.