Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 9. 3. 2016

Cenik čiščenja blata pripeljanega na Centralno čistilno napravo Kranj

Cene so v EUR in veljajo od 1.10.2016.

STORITVE ČIŠČENJA

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
blato iz greznic in MKČN (m³)
(klasifikacijski številki 20 03 04, 19 08 05)
8,10 9,5% 8,87
nizko obremenjene odpadne vode (m³)  11,98 9,5% 13,12
srednje obremenjene odpadne vode (m³) 21,80 9,5% 23,87
visoko obremenjene odpadne vode (m³)  70,97 9,5% 77,71
vsebina kemičnih WC-jev (m³) 20,74 9,5% 22,71

Karakeristike odpadnih vod:

  • nizko obremenjene odpadne vode - KPK vrednost do 13.000 mg/l 
  • srednje obremenjene odpadne vode - KPK vrednost nad 13.000 mg/l do 35.000 mg/l
  • visoko obremenjene odpadne vode - KPK vrednost nad 35.000 mg/l

Cena se določi po formuli za izračun faktorja komunalnega onesnaženja iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije.

ODPADNE SNOVI, KI SE DOVAJAJO NEPOSREDNO V GNILIŠČE

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti po postopku predelave R3/R1 (m³)
(odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode, ki niso navedeni drugje)
klasifikacijska številka: 19 08 09 
21,80 9,5% 23,87
snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo po postopku predelave R3/R1 (m³) 
(iz predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka
klasifikacijska številka: 02 02 04
21,80 9,5% 23,87
snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo po postopku predelave R3/R1 (m³) 
(odpadki iz industrije mlečnih izdelkov)
klasifikacijska številka: 02 05 01
21,80 9,5% 23,87
snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo po postopku predelave R3/R1 (m³) 
(odpadki iz pekarn in slaščičarn)
klasifikacijska številka: 02 06 01
21,80 9,5% 23,87
snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo po postopku predelave R3/R1 (m³) 
(odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač)
klasifikacijska številka: 02 07 04
21,80 9,5% 23,87

URNA POSTAVKA DELAVCA

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
kanalizer (KV), delo ob posebnih pogojih (ura) 11,14 9,5% 12,20

TRANSPORT GREZNIČNIH GOŠČ IN DRUGIH MULJEV

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
transport (ura) 59,91 9,5% 65,60

 

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.