Aktualno

Komunala Kranj , 18. 6. 2019

Delo Komunale Kranj na dan pred praznikom

Uporabnike obveščamo, da bo v ponedeljek, 24. junija 2019, blagajna zaprta, prav tako ne bo uradnih ur za uporabnike.

Nemoteno bo potekal odvoz komunalnih odpadkov v skladu z objavljenimi urniki, odprti bodo tudi zbirni centri. Delovale bodo dežurne službe v okviru dejavnosti, ki jih izvaja Komunala Kranj.

Zahvaljujemo se za razumevanje.
 

Ravnanje z odpadki , 17. 6. 2019

Zbirni center Remont ob nedeljah ne obratuje več

Uporabnike na območju občine Jezersko obveščamo o spremembi delovnega časa zbirnega centra Remont. Zbirni center ob nedeljah ne obratuje več.

Odpadke lahko v mesecih junij - avgust oddate ob ponedeljkih, med 18. in 19.30. uro ter petkih, med 18. in 21. uro. 

Vabljeni k branju dodatnih informacij o pravilni oddaji odpadkov v zbirnih centrih

zc.jpg

Ravnanje z odpadki , 12. 6. 2019

Gradnja novega zbirnega mesta za odpadke – Svarje

V naselju Svarje gradimo novo zbirno mesto za odpadke. Trenutno je montažna konstrukcija v fazi gradnje, plato pa bo nared najkasneje do konca junija. Uporabniki storitev Komunale Kranj iz naselja Svarje, bodo lahko na zbirnem mestu ločeno oddali odpadke v tri različne zabojnike: odpadno embalažo, mešane komunale odpadke in biološke odpadke. Za stekleno embalažo in papir/papirno embalažo pa je na voljo najbližji ekološki otok.

Gradnja odjemnega mesta za odpadke - Svarje

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5