Aktualno

Komunala Kranj , 19. 4. 2019

Delo med prvomajskimi prazniki - uradne ure 3. 5. 2019

Uporabnike obveščamo, da bo v petek, 3. maja 2019, blagajna zaprta, prav tako ne bo uradnih ur za uporabnike. Nemoteno bo potekal odvoz komunalnih odpadkov v skladu z objavljenimi urniki, odprti bodo tudi zbirni centri. Delovale bodo dežurne službe v okviru dejavnosti, ki jih izvaja Komunala Kranj. 

Oskrba s pitno vodo , 16. 4. 2019

Vabljeni k ogledu filma s področja oskrbe s pitno vodo

V filmu je predstavljeno delo s področja oskrbe s pitno vodo podjetja Komunala Kranj. Komunala Kranj  izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo (GJS) varstva okolja - oskrba s pitno vodo za področje, ki obsega sedem občin: Mestno občino Kranj, Občino Šenčur, Občino Cerklje na Gorenjskem, Občino Medvode, Občino Naklo, Občino Preddvor in Občino Jezersko. Odgovorni smo za izvajanje komunalnih storitev za več kot 80.000 uporabnikov in smo ponosni, da se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo izvajanja komunalnih storitev.

Komunala Kranj , 16. 4. 2019

Dan Zemlje, 22. april - čas za razmislek

Vabimo vas, da se nam pridružite v torek, 23. aprila 2019, na Maistrovem trgu v starem mestnem jedru Kranja, med 11.00 in 15.00. Skupaj se bomo spomnili na svetovni dan Zemlje. Predstavili bomo področja delovanja Komunale Kranj, podrobneje področje ravnanja z odpadki in ločevanje le-teh, na voljo bodo brošure in nekaj praktičnih daril za tiste, ki bodo pravilno odgovorili na vprašanja. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5