Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 28. 1. 2016

Čistilne naprave

Kanalizacijski sistemi se končajo s komunalnimi čistilnimi napravami.

Upravljamo s čistilnimi napravami:

  • Centralno čistilno napravo Kranj kapacitete 100.000 PE (v lasti Mestne občine Kranj, na CČN Kranj se čistijo odpadne vode Mestne občine Kranj ter občin Šenčur in Naklo, poleg tega se obdelujejo tudi gošče iz greznic in mulji malih komunalnih čistilnih naprav iz območja vseh šestih občin, v katerih smo izvajalci gospodarske javne službe),

  • čistilno napravo Golnik kapacitete 800 PE (v lasti Mestne občine Kranj),

  • čistilno napravo Bašelj kapacitete 500 PE (v lasti občine Preddvor),

  • čistilno napravo Preddvor kapacitete 4.000 PE (v lasti občine Preddvor),

  • čistilno napravo Jezersko kapacitete 800 PE (v lasti občine Jezersko).

Čistilna naprava Lipce v Češnjevku kapacitete 900 PE (v lasti Občine Cerklje na Gorenjskem) je bila ukinjena in je preko črpališča povezana s Centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik.

Poročila o obratovalnem monitoringu za čistilne naprave:

Centralna čistilna naprava Kranj

Bašelj

Golnik

Jezersko

Preddvor

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.