Komunala Kranj
Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu

Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu - za področji oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda (KOCKVA) je pomembna novica tudi za Komunalo Kranj, saj je partner pri projektu. Projektna pisarna je skupaj s kadrovskim partnerjem v prvem tromesečju pripravila temeljne dokumente za delovanje kompetenčnega centra, ustanovila strokovno skupino, ocenila razvitost kompetenc, izdelala kompetenčni model ter pripravila program potrebnih usposabljanj. Izvedla so se tudi nekatera zunanja kot tudi notranja usposabljanja prepoznanih profilov in kompetenc. V juniju 2017 smo z organizacijo izobraževanja za mentorje usposobili ca. 30 notranjih trenerjev (zaposlenih v partnerstvu) za prenos znanja in dobrih praks znotraj kompetenčnega centra. Vzpostavljena je tudi spletna stran: http://www.kockva.si/, kjer si lahko preberete vse informacije o projektu in aktivnostih. 

KOCKVA_logo4.png

 Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.