Mestne službe
Informacije:
04 28 11 300

V boju proti invazivnimi rastlinami

Tudi v našem okolju se pojavljajo tujerodne in invazivne vrste. Z njimi se včasih spopadamo tudi pri rednem vzdrževanju javnih površin.
Med tujerodne uvrščamo vsako rastlinsko ali živalsko vrsto, ki je na območje, kjer naravno ni razširjena, prišla s pomočjo človeka, saj po naravni poti to ne bi bilo mogoče. Določene vrste, kot so krompir, paradižnik, fižol, koruzo, česen in številne druge rastline že stoletja tudi gojimo, ne da bi nam ali naravi povzročale težave oziroma škodo. Žal pa so nekatere tujerodne vrste pri nas že zelo invazivne in se v naravi same čezmerno razširjajo. Tako jemljejo življenjski prostor vrstam, ki so pri  nas domorodne, in povzročajo škodo naravi, gospodarstvu ali zdravju ljudi. Mednje sodijo nadležni in trdovratni pleveli (ščiri, ambrozija, japonski dresnik idr.) ali škodljivci (koloradski hrošč, koruzni hrošč, rdeči lazar, kostanjeva šiškarica, hrušev ožig idr.).
V priloženi brošuri avtorice Sonje Rozman boste našli vrsto nasvetov o odstranjevanju in preprečevanju njegovo nadaljnjega širjenja. Zanimiv za branje o tujerodnih vrstah pa je tudi priročnik za naravovarstvenike, ki ga je uredila Jana Kus Veenvliet.

Ambrozija (foto: Peter Skoberne, vir: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/invazivne_tujerodne_vr…

ambrozija.jpg

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.