Ravnanje z odpadki
Informacije:
04 28 11 311

Urniki rednega odvoza odpadkov za obdobje april-oktober 2017

Redni odvoz odpadkov poteka skladno s priloženimi urniki. V obdobju od aprila do oktobra biološke odpadke odvažamo na 7 dni. Bodite pozorni na morebitno spremembo dneva odvoza na vašem območju. 

Urnik za krajevne skupnosti Stražišče, Gorenja Sava, Besnica

Urnik za krajevne skupnosti Orehek, Drulovka, Mavčiče, Bitnje, Žabnica, Jošt

Urnik za krajevni skupnosti Britof in Predoslje

​Urnik za krajevne skupnosti Golnik, Goriče, Struževo, Trstenik, del Centra, del Vodovodnega stolpa, del Zlatega polja

Urnik za krajevni skupnosti Kokrica, Tenetiše

Urnik za del krajevnih skupnosti Huje, Planina, Primskovo

Urnik za del krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Huje, Planina, Primskovo

Urnik za krajevno skupnost Center - mestno jedro

Urnik za del krajevnih skupnosti Center, Vodovodni stolp, Zlato polje

Urnik za krajevni skupnosti Čirče, Hrastje

Urnik za Naklo

Urnik za Preddvor

Urnik za Šenčur A

velja za naselja oz. ulice: Beleharjeva cesta, Delavska cesta – Šenčur, Gasilska cesta – Šenčur, Kranjska cesta – Šenčur  Kuraltova ulica, Mačkovo naselje, Milje, Mlakarjeva ulica – Šenčur, Pajerjeva ulica, Partizanska ulica – Šenčur, Pipanova cesta, Planjava, Rožna ulica, Stranska pot, Stružnikova pot, Sušnikova ulica, Sveteljeva ulica, Štefetova ulica – Šenčur, Velesovska cesta, Visoko, Weingerlova ulica, Zupanova ulica        

Urnik za Šenčur B

velja za naselja oz. ulice: Gasilska cesta – Šenčur, Hotemaže, Kotna pot, Krakovska ulica, Krožna pot, Letališka ulica, Luže, Na vasi, Olševek, Pipanova cesta, Poslovna cona A – Šenčur, Poslovna cona B – Šenčur, Pot na ozare, Prebačevo, Sajovčevo naselje, Srednja vas pri Šenčurju, Šenčurska pot, Trboje, Tupaliče, Velesovska cesta, Vogljanska cesta, Voklo, Vrtna pot, Žerjavka           
 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.