Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Ravnanje z odpadki , 12. 9. 2018

Sobota 15. 9. - podpora akciji "Očistimo Slovenijo - še zadnjič"

Komunala Kranj se pridružuje akciji "Očistimo Slovenijo - še zadnjič". V podporo akciji bomo skupaj s Fundacijo Vincenca Drakslerja, predstavili različne načina ločevanja odpadkov in delili nasvete o pravilnem ravnanju z odpadki. Predstavljeni bodo primeri dobre prakse s področja ponovne uporabe in nasveti za koristno uporabo odpadkov.

Ravnanje z odpadki , 6. 9. 2018

Okolica ekoloških otokov ni odpad - stanje 6. 9. 2018

Na področju Planine, Čirč in Zlatega polja so dežurne ekipe Komunale Kranj počistile nesnago okoli ekoloških otokov. Pozivamo uporabnike, da odpadke odlagajo v zabojnike ali jih odpeljejo v zbirne centre. Okolica ekološkega otoka ni namenjena odlaganju odpadkov.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.