Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Ravnanje z odpadki , 25. 4. 2017

Nesrečni odpadki - utrip s terena

Pozivamo vas, da se potrudite in svoje odpadke odložite pravilno, v tiste zabojnike kamor sodijo oz. na pravilen način. Upoštevajte, da je odlaganje odpadkov izven za to urejenih mest oz. poleg ekoloških otokov prepovedano in kaznivo. Podobe, ki si jih nihče ne želi videti na svojem dvorišču, pa so del vsakdana delavcev Komunale Kranj. Kljub jasnim označevalnim tablam, različnim možnostim odlaganja odpadkov in obveščanju občanov kaj sodi v zabojnike na ekološke otoke, še vedno naletijo na razmetane odpadke poleg zabojnikov.

Ravnanje z odpadki , 14. 4. 2017

Kateri načini (pravilnega) odlaganja odpadkov so na voljo?

Občasno nadzorniki Komunale Kranj še vedno naletijo na kup odpadkov sredi neokrnjene narave, se pa v zadnjih letih tovrstno nepravilno odlaganje odpadkov zmanjšuje. Občani, uporabniki komunalnih storitev, imajo namreč na voljo čedalje več različnih možnosti in priložnosti pravilnega/ločenega odlaganja odpadkov, ki so dostopni in prijazni naravi ter uporabniku. Izbira je naslednja:

Ravnanje z odpadki , 14. 4. 2017

Novi urniki odvoza komunalnih odpadkov

S 1. aprilom so začeli veljati novi urniki odvoza komunalnih odpadkov in bodo v uporabi do konca oktobra 2017. Vse informacije v zvezi z odvozom odpadkov lahko dobite na:

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.