Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Ravnanje z odpadki , 12. 6. 2017

Nekaterim ekološkim otokom so šteti dnevi

V zadnjem času se je povečalo število klicev in opozoril s terena zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov poleg ekoloških otokov. Fotografije spodaj so čisto svež primer neodgovornega ravnanja z odpadki in okoljske neosveščenosti. Kljub opozorilnim tablam, izobraževanjem, letakom in brošuram, ki so na voljo uporabnikom komunalnih storitev, smo lahko vsak dan priča podobnim prizorom.  Ekipe Komunale Kranj so na terenu vsak dan in poskušajo pospraviti odpadke okoli ekoloških otokov, a se nepravilno odloženi odpadki nabirajo hitreje, kot jih lahko delavci na terenu sproti odpeljejo.

Ravnanje z odpadki , 5. 6. 2017

Vse poti vodijo v Zbirni center Zarica

V zadnjem času se okoli ekoloških otokov pojavlja nesnaga. Vse uporabnike komunalnih storitev opozarjamo, da je odlaganje poleg zabojnikov kaznivo in hkrati vabimo k dovozu večje količine odpadkov na zbirne centre

eko otok nesnaga poleg.jpg

Nepravilno odloženi odpadki v Čirčah

Ravnanje z odpadki , 25. 4. 2017

Nesrečni odpadki - utrip s terena

Pozivamo vas, da se potrudite in svoje odpadke odložite pravilno, v tiste zabojnike kamor sodijo oz. na pravilen način. Upoštevajte, da je odlaganje odpadkov izven za to urejenih mest oz. poleg ekoloških otokov prepovedano in kaznivo. Podobe, ki si jih nihče ne želi videti na svojem dvorišču, pa so del vsakdana delavcev Komunale Kranj. Kljub jasnim označevalnim tablam, različnim možnostim odlaganja odpadkov in obveščanju občanov kaj sodi v zabojnike na ekološke otoke, še vedno naletijo na razmetane odpadke poleg zabojnikov.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.