Oskrba s pitno vodo
Informacije:
04 28 11 358
Dežurna številka:
031 316 579

Prekuhavanje vode iz vodovodnega sistema Nova vas, 29. 6. 2017

Vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Nova vas v naseljih Preddvor in Tupaliče obveščamo, da je zaradi kaljenja vodnih virov potrebno vodo prekuhavati za pitje, pripravo hrane in druga gospodinjska opravila.

V kolikor je voda motna jo je potrebno predhodno prefiltrirati. Navodilo o prekuhavanju vode najdete na naši spletni strani.

Prosimo za razumevanje.

 

Kdaj in kako je potrebno vodo prekuhavati?  
Prekuhavanje pitne vode je ukrep priprave pitne vode s katerim odpravimo mikrobiološko onesnaženost pitne vode in je praviloma kratkoročen. Ukrep je potreben zaradi varovanja zdravja ljudi, če uporaba pitne vode predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi. 
Za ukrep prekuhavanja pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo se odloči upravljavec na podlagi ocene specifičnih razmer. Upravljavec pri tem upošteva kriterije za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne vode: 
1. Nepričakovan pojav indikatorjev fekalnega onesnaženja v vzorcu pitne vode.
2. Izpad katerekoli faze v procesu delovanja naprave za pripravo pitne vode.
3. Posegi na sistemu za oskrbo s pitno vodo in okvare, pri katerih lahko pride do mikrobiološke onesnaženosti pitne vode.
4. Obilno, dolgotrajno deževje, kratkotrajni nalivi, taljenje snega ipd., ki imajo za posledico dokazano povečano motnost, spremenjene senzorične lastnosti ali mikrobiološko neskladnost pitne vode.
5. Naravne in druge nesreče (poplave, potresi, izlitja…) ter drugi nepredvidljivi dogodki z možnostjo, da pride do onesnaženja pitne vode.
6. Pojav ali sum na izbruh/hidrično epidemijo.

Pravilen postopek prekuhavanja pitne vode:
• Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr.: pivnik, filter za kavo)
• Voda mora vreti vsaj 3 minute – 3 minute vretja pomeni široko varnost.
• Prekuhano vodo shranimo v pokriti posodi, v kateri smo jo kuhali, da preprečimo možnost naknadnega onesnaženja.
• Prekuhano vodo uporabljamo za pitje do 24 ur, izjemoma 48 ur.
Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda. S prekuhavanjem uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse, pa tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Z kuhanjem dezinficirana pitna voda je varna za pitje, pripravo živil, umivanje zob …

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.