Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Predstavitveni film o delovanju Centralne čistilne naprave Kranj

Današnji način življenja človeške družbe in industrijska dejavnost povzročata poleg drugih onesnaženj tudi odpadne vode. Le-te nastajajo v gospodinjstvih, industrijskih procesih in kot posledica padavin. Da bi ohranili naravno ravnotežje ter omogočili samočistilne procese v vodotokih, je odpadne vode potrebno pravilno zbirati, odvajati po kanalizacijskem omrežju in jih na koncu očistiti. Kako potekajo procesi na Centralni čistilni napravi Kranj si lahko ogledate v predstavitvenem filmu. Več informacij o kanalizacijskem omrežju, centralni čistilni napravi in o delovanju malih komunalnih čistilnih naprav lahko najdete na povezavi http://www.komunala-kranj.si/ravnanje-z-odpadnimi-vodami ali pokličete brezplačno telefonsko številko 080 35 55. 

čistilna bazeni in plinohran.jpg

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.