Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Pogrebna služba , 5. 7. 2018

Obvestilo o pričetku del pokopališču Bitnje - urejanje poti

Obiskovalce pokopališča v Bitnjah obveščamo, da se bodo v četrtek, 12. 7. 2018 začela dela za ureditev dveh poti na pokopališču. Na obstoječih makadamskih poteh se bo izvedla asfaltna prevleka, urejeni bodo tudi robniki ob celotni površini poti. Dela bodo predvidoma zaključena do konca meseca julija 2018. 

pokopališče_bitnje 3.png

Pogrebna služba , 30. 1. 2018

Zadnja faza obnove strehe vežic na Mestnem pokopališču Kranj

V zadnji fazi obnove strehe vežic, ki bo zaključena v februarju 2018 bo zamenjana kritina na ravnem delu strehe vežic, izvedla pa se bo tudi dodatna toplotna izolacija strehe. V času obnove bo na prednjem delu stavbe postavljen gradbeni oder, ki po zagotovilih izvajalca ne bo oviral izvajanja pogrebne dejavnosti. V času pogrebov bodo dela namreč začasno prekinjena, izvajalec pa bo svoj urnik izvedbe predhodno uskladil z delovanjem pokopališča in upravljalcem Komunalo Kranj, tako da motenj poslovilnih slovesnosti zaradi obnove ni pričakovati.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.