Mestne službe
Informacije:
04 28 11 300

Odstranitev vozil

Mestna občina Kranj je v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa ter Odlokom o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj izbirno gospodarsko javno službo »odstranitev vozil« prenesla na Komunalo Kranj, kot izvajalca rednega vzdrževanja cest v občini. Odvoz nepravilno parkiranih, zapuščenih, pokvarjenih in poškodovanih vozil izvaja pogodbeni izvajalec. 

Odredba o cenah za odstranitev vozil

Informacije o prevzemu vozila

Kontakt

Upravljavec parkirišč
Marjan Tušar
Savska loka 33, 4000 Kranj
T: 04 28 11 352
M: 030 610 450
E: mtusar@komunala-kranj.si 

 

 

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.