Mestne službe
Informacije:
04 28 11 300

Odstranitev in prevzem nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil – informacije o novi lokaciji prevzema vozila

Odstranitev nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila na podlagi Odredbe pooblaščene uradne osebe Medobčinskega redarstva Kranj izvede pristojni izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest Komunala Kranj, d.o.o., oziroma njegov pogodbeni partner. Odstranjena vozila so prepeljana in shranjena na novi lokaciji in sicer na varovanem prostoru za upravno stavbo podjetja Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

Informacije o odstranjenih vozilih dobite:

  • v času uradnih ur na tel. številki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj 04 23 73 197 in
  • na telefonski številki 031 322 163, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest Komunale Kranj, d.o.o., oziroma njegovega pogodbenega partnerja.

Za dogovor o prevzemu vozila pokličete na telefonsko številko 031 322 163 izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest Komunale Kranj, d.o.o., oziroma njegovega pogodbenega partnerja.

Odstranjena registrirana vozila se lahko prevzemajo 24 ur dnevno. Pred prevzemom so lastniki vozil dolžni plačati vse stroške storitve odvoza in hrambe vozil.

Zapuščena vozila se lahko prevzemajo ob delavnikih med 7.00 in 19.00 ob navzočnosti izvajalca odstranitve vozil in medobčinskega redarja, ki ugotovi istovetnost prevzemnika vozila.

Podrobne informacije najdete v obvestilu Medobčinskega inšpektorata Kranj.

prevzem vozil parkirišče.jpg

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.